HAYZ VE NİFAS - İstihazasız son ay esas alınır (Resimli Anlatım) - kainatingunesi.com

Renklerin açıklaması:

Kural: Önceki ayda 10 günden fazla kan gelmişse, 10 günden az kan gelen yani istihaza olmayan son aydaki âdetinin de bilinmesi gerekir. Yeni âdeti hesaplanırken, istihazasız son aydaki âdeti esas alınır.

Örnekler:1) Âdeti 25 temiz, 5 hayz iken, 17 temiz, 11 kan görse, bu aydaki kanlı günler 10 günü aştığı için, istihaza var demektir. Bu aydaki kanlı günler, önceki âdetine 3 gün rastladığı için, rastlayan bu 3 gün hayz, bu 3 günden önceki 8 kanlı gün istihaza olur. Temizlik gün sayısı değişmez, hayzı 3 güne düşmüş olur. İstihaza olan günlerdeki kılmadığı namazlarını daha sonra kaza eder. 2. ay istihazalı olduğu için, bu aydaki kanlı ve kansız günler sonraki aylardaki hayzı hesaplanırken hesaba katılmaz. Hayzı geçerli olan ay hesaba katılır.

2) Aynı kadın üçüncü ay, 18 temiz 11 gün kan görse, bu aydaki kanlı günler 10 günü aştığı için, yine istihaza var demektir. Bu aydaki kanlı günler, istihazasız olan 1. aydaki hayzlı günlere 4 gün rastladığı için, rastlayan bu 4 gün hayz, bu 4 günden önceki 7 kanlı gün istihaza olur.

3) Aynı kadın dördüncü ay, 27 temiz 12 gün kan görse, bu aydaki kanlı günler 10 günü aştığı için, yine istihaza var demektir. Bu aydaki kanlı günler, önceki âdetine 3 gün rastladığı için, rastlayan bu 3 gün hayz, bu 3 günden sonraki 9 kanlı gün istihaza olur.

4) Aynı kadın beşinci ay, 30 temiz 11 gün kan görse, bu aydaki kanlı günler de 10 günü aştığı için, yine istihaza var demektir. Bu aydaki kanlı günler, önceki âdetine hiç rastlamadığı için, istihazasız olan ilk aydaki durum esas alınır. İlk aydaki âdeti 5 gündü, âdeti yine 5 gün olur. İlk 5 günden sonraki 6 gün istihaza olur.

5) Aynı kadın altıncı ay, 28 temiz 11 gün kan görse, bu aydaki kanlı günler de 10 günü aştığı için, yine istihaza var demektir. Bu aydaki kanlı günler, önceki âdetine 2 gün rastladığı için, hiç dikkate alınmaz. Dikkate alınması için, en az 3 gün rastlaması gerekir. İstihazasız olan ilk aydaki durum esas alınır. İlk aydaki âdeti 5 gündü, âdeti yine 5 gün olur. İlk 5 günden sonraki 6 gün istihaza olur.

6) Aynı kadın yedinci ay, 27 temiz 10 gün kan görse, bu aydaki kanlı günler 10 günü aşmadığı için, istihaza yok demektir. Bu durumda eski âdetlerinin hiçbiri dikkate alınmaz. Âdeti değişip 10 güne çıkmış olur. Temizlik de 27 gün olur.

7) Aynı kadın sekizinci ay, 18 temiz 11 gün kan görse, bu aydaki kanlı günler 10 günü aştığı için, yine istihaza var demektir. Bu aydaki kanlı günler, istihazasız olan, geçerli olan son âdetine yani yedinci aydaki âdetine 2 gün rastladığı için dikkate alınmaz. İstihazasız olan bir önceki aydaki durum esas alınır. Bir önceki aydaki âdeti 10 gündü yine 10 gün olur. Son 1 kanlı gün istihaza olur.