HAYZ VE NİFAS - On günü aşan ve önceki âdete rastlayanlar (Resimli Anlatım) - kainatingunesi.com
Renklerin açıklaması:


On günü aşan ve önceki âdetine rastlayanlar:

Kural: Âdet zamanı belli olan kadın, 10 günden fazla kan görürse, mutlaka (istihazalı) olur; yani (kan geldiği halde hayz olmayan) günler var demektir. 10 günden fazla kan gelince, kan gördüğü günlerin, önceki âdetine rastlayıp rastlamadığına bakılır. 3 veya daha fazla günü önceki âdetine rastlıyorsa, yalnız bu günler hayz olup, kan gelen diğer günler istihaza olur. İstihaza olan günlerdeki kılmadığı namazlarını daha sonra kaza eder. 2 veya daha az gün rastlarsa, buna itibar edilmez.

Örnekler:

1) Âdeti 25 temiz, 5 hayz olan kadın, 17 temiz, 11 kan görse, bu aydaki kanlı günler 10 günü aştığı için, istihaza var demektir. Bu aydaki kanlı günler, önceki âdetine 3 gün rastladığı için, rastlayan bu 3 gün hayz, bu 3 günden önceki 8 kanlı gün istihaza olur. Temizlik gün sayısı değişmez, hayzı 3 güne düşmüş olur. İstihaza olan günlerdeki kılmadığı namazlarını daha sonra kaza eder.
2) 
Âdeti 25 temiz, 5 hayz olan kadın, 17 temiz, 12 kan görse, bu aydaki kanlı günler 10 günü aştığı için, istihaza var demektir. Bu aydaki kanlı günler, önceki âdetine 4 gün rastladığı için, rastlayan bu 4 gün hayz, bu 4 günden önceki 8 kanlı gün istihaza olur. Temizlik gün sayısı değişmez, hayzı 4 güne düşmüş olur. İstihaza olan günlerdeki kılmadığı namazlarını daha sonra kaza eder.
3) 
Âdeti 25 temiz, 5 hayz olan kadın, 16 temiz, 14 kan görse, bu aydaki kanlı günler 10 günü aştığı için, istihaza var demektir. Bu aydaki kanlı günler, önceki âdetine 5 gün rastladığı için, rastlayan bu 5 gün hayz, bu 5 günden önceki 9 kanlı gün istihaza olur. Temizlik gün sayısı ve hayzı değişmez. İstihaza olan günlerdeki kılmadığı namazlarını daha sonra kaza eder.
4) 
Âdeti 25 temiz, 5 hayz olan kadın, 27 temiz, 11 kan görse, bu aydaki kanlı günler 10 günü aştığı için, istihaza var demektir. Bu aydaki kanlı günler, önceki âdetine 3 gün rastladığı için, rastlayan bu 3 gün hayz, bu 3 günden sonraki 8 kanlı gün istihaza olur. Temizlik gün sayısı 27 güne çıkmış, hayzı 3 güne inmiş olur. İstihaza olan günlerdeki kılmadığı namazlarını daha sonra kaza eder.
5) 
Âdeti 25 temiz, 5 hayz olan kadın, 26 temiz, 15 kan görse, bu aydaki kanlı günler 10 günü aştığı için, istihaza var demektir. Bu aydaki kanlı günler, önceki âdetine 4 gün rastladığı için, rastlayan bu 4 gün hayz, bu 4 günden sonraki 11 kanlı gün istihaza olur. Temizlik gün sayısı 26 güne çıkmış, hayzı da 4 güne inmiş olur. İstihaza olan günlerdeki kılmadığı namazlarını daha sonra kaza eder.
6) 
Âdeti 25 temiz, 5 hayz olan kadın, 25 temiz, 11 kan görse, bu aydaki kanlı günler 10 günü aştığı için, istihaza var demektir. Bu aydaki kanlı günler, önceki âdetine 5 gün rastladığı için, rastlayan bu 5 gün hayz, bu 5 günden sonraki 6 kanlı gün istihaza olur. Temizlik gün sayısı ve hayzı değişmemiş olur. İstihaza olan günlerdeki kılmadığı namazlarını daha sonra kaza eder.
7) 
Âdeti 25 temiz, 5 hayz olan kadın, 24 temiz, 12 kan görse, bu aydaki kanlı günler 10 günü aştığı için, istihaza var demektir. Bu aydaki kanlı günler, önceki âdetine 5 gün rastladığı için, rastlayan bu 5 gün hayz, bu 5 günden önce gelen 1 kanlı gün ile 5 günden sonra gelen 6 kanlı gün, yani toplam 7 kanlı gün istihaza olur. Temizlik gün sayısı ve hayzı değişmemiş olur. İstihaza olan günlerdeki kılmadığı namazlarını daha sonra kaza eder.
8) 
Âdeti 25 temiz, 5 hayz olan kadın, 22 temiz, 14 kan görse, bu aydaki kanlı günler 10 günü aştığı için, istihaza var demektir. Bu aydaki kanlı günler, önceki âdetine 5 gün rastladığı için, rastlayan bu 5 gün hayz, bu 5 günden önce gelen 3 kanlı gün ile 5 günden sonra gelen 6 kanlı gün, yani toplam 9 kanlı gün istihaza olur. Temizlik gün sayısı ve hayzı değişmemiş olur. İstihaza olan günlerdeki kılmadığı namazlarını daha sonra kaza eder.
9) 
Âdeti 25 temiz, 5 hayz olan kadın, 16 temiz, 16 kan görse, bu aydaki kanlı günler 10 günü aştığı için, istihaza var demektir. Bu aydaki kanlı günler, önceki âdetine 5 gün rastladığı için, rastlayan bu 5 gün hayz, bu 5 günden önce gelen 9 kanlı gün ile 5 günden sonra gelen 2 kanlı gün, yani toplam 11 kanlı gün istihaza olur. Temizlik gün sayısı ve hayzı değişmemiş olur. İstihaza olan günlerdeki kılmadığı namazlarını daha sonra kaza eder.
10) 
Âdeti 25 temiz, 5 hayz olan kadın, 20 temiz, 15 kan görse, bu aydaki kanlı günler 10 günü aştığı için, istihaza var demektir. Bu aydaki kanlı günler, önceki âdetine 5 gün rastladığı için, rastlayan bu 5 gün hayz, bu 5 günden önce ve sonra gelen 5 kanlı gün, yani toplam 10 kanlı gün istihaza olur. Temizlik gün sayısı ve hayzı değişmemiş olur. İstihaza olan günlerdeki kılmadığı namazlarını daha sonra kaza eder.