HAZRETİ ALİ'NİN DUASI VE BATAN GÜNEŞİN GERİ GELMESİ - kainatingunesi.com

Ümmü Seleme, Esmâ binti Umeys, Câbir bin Abdüllah ve Ebû Sa’îd-il-Hudrî “radıyallahü anhüm ecma’în” şöyle rivâyet etmişlerdir:

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bir gün evinde hazret-i Alînin “radıyallahü anh” yanında oturuyordu. O sırada Cebrâîl aleyhisselâm vahy getirdi. Vahyin ağırlığından Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek başını hazret-i Alînin dizine koydu. Güneş batıncaya kadar o şeklde kaldı.

Hazret-i Alî ikindi namâzını kılmamışdı. Îmâ ile oturduğu yerde kıldı. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek başını kaldırdı. Yâ Alî, ikindi namâzını kıldın mı, buyurdu. Yâ Resûlallah, oturduğum yerde îmâ ile kıldım, dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” düâ et, Allahü teâlâ güneşi geri çevirsin, namâzını vaktinde ve ayakda kıl, buyurdu.

Hazret-i Alî “radıyallahü anh” düâ etdi. Güneş geri geldi ve ikindi namâzını vaktinde kıldı. Esmâ binti Ümeys “radıyallahü anhâ” şöyle demişdir: Gurûb vaktinde güneşden bıçkı sesi gibi bir ses duyuldu.

Şehavid-ün Nübüvve s.317