HOCA HAKKI - kainatingunesi.com

 HOCA HAKKI

             İnsan, kendisine dinini öğreten hocasına hürmet, saygı ve tazim etmelidir. Hoca hakkı, ana-baba hakkından daha üstündür. Çünkü ana-baba, çocuğunu büyütür, bakar; kötülükten, haramlardan korur, ibadete alıştırır. İnsanın hocası olan din âlimi ise, çocuğa hem dünya hem de ahiret hayatını kazandırır. Dinin emir ve yasaklarını, farzları, haramları ve güzel ahlakı öğretir. Doğru bir iman, hakiki bir İslam âliminden öğrenilir. Çocuğa dinini, imanını öğreten hocanın hakkı; ana-baba hakkından da üstündür.

             İlim öğrenen talebe, hocasının hakkını gözetmedikçe, ona terbiyeli, edepli davranmadıkça, öğrendiği ilimden faydalanamaz ve âlim olamaz.

                              Edep ehli, edepten hali kalmaz,

                             Edepsiz ilim öğrenen âlim olmaz.

             Terbiyeli bir talebenin, hocasına karşı edepleri şöyle olmalıdır:

             1- Hocasını görünce selam vermeli, huzurunda az konuşmalıdır.

              2- İzin istemeden bir şey konuşmamalı ve izinsiz soru sormamalıdır. Sorusuna cevap verince itiraz etmemeli, nasıl ve niçin dememelidir. Filan kimse böyle demiyor, aksi daha doğrudur dememelidir.

            3- Huzurunda, başkasıyla gizli konuşmamalı ve derdini kimseye açmamalıdır.

             4- Huzurunda saygı ile ve edeple bulunmalıdır. Hocası ayağa kalktığında onunla birlikte kalkmalı, konuşmayı kesmelidir.

             5- Hocasında hoşuna gitmeyen bir şey görürse, kötü düşünmemeli ve onun daha iyi bildiğini düşünerek; bunun yapılmasındaki faydayı ve zararı benim aklım ve ilmim anlayamaz demelidir.

            6- Hocasına, bedeni ve malı ile hizmet etmelidir.

            7- Onun olduğu yerde sorulara cevap vermemeli, doğruyu bilse de susmalıdır. Ancak hocası tarafından kendisine bir şey sorulursa cevap vermelidir.

            8- Hocasının yanından ayrılırken bir emri, bir ihtiyacı olup olmadığını sormalı ve duasını istemelidir. Hocanın talebesine duası, ana-babanın evladına duası gibidir.

            9- Hocasının vefatından sonra, onun ruhuna Kur’an-ı Kerim okumalı, onun için sadaka vermelidir.

           Eshab-ı Kiram, bütün Müslümanların hocasıdır. Onların hakkını unutmamalıdır. Eshab-ı Kiram, İslamiyeti; Resulullah efendimizden öğrenip sonra gelenlere anlattılar, bildirdiler ve böylece bütün Müslümanların hocası oldular.