"HRİSTİYANLARA İLÂN EDİLMELİ" - kainatingunesi.com

İstanbul’da bir kaç sene kalan tarih yazarı A. Ubicini, 1855’de Paris’te yayınladığı La Turquie Actuelle adlı eserinde şöyle demektedir:

“Bu muazzam pâyitahtda namaz vakitlerinde bütün dükkân sâhipleri dükkânlarını açık bırakıp gittikleri ve geceleri evlerin kapıları basit bir mandalla kapatıldığı halde, senede dört hırsızlık vak’asına bile rastlanmaz.

Hıristiyanların bulunduğu Galata ile Beyoğlu semtlerinde hırsızlık yapılmayan ve cinâyet olmayan gün yoktur. Taşralarda da iffet ve istikamet aynı derecededir. Son zamanlarda (DailyNews) gazetesinde neşredilen mektubunda bir İngiliz seyyahın anlattığı şu menkıbeyi lütfen dinleyin.

“Yol arkadaşım olan eski bir Macar subayı ile kendi eşyamı nakletmek için bir köylünün arabasını kiraladım. Sandıklar, paltolar, kürkler ve diğer eşyalar hep açıktaydı…Üzerinde uzanmak için ot satın almak istediğimde arabacı bana refâkat teklifinde bulundu. Köylü, öküzlerini koşumdan çıkarıp eşyalarımızla birlikte sokağın ortasında bıraktık. Uzaklaştığını görünce;

Burada birisi kalmalı! dedim.
Yanımdaki Türk hayretle sordu:
Niçin?
Eşyalarımızı beklemek için.
Müslüman Türk şu cevâbı verdi:
Eşyalarınız bir hafta gece gündüz burada kalsa dokunan olmaz.

Döndüğümde her şeyi yerli yerinde buldum. Bu vak’a bütün Londra kiliselerinin kürsülerinden Hıristiyanlara ilân edilmelidir.”

Türkiye Takvimi – 28.02.1991