İBLİS'İN EBU BEKR "RADIYALLAHÜ ANH"A CEVAP VERMESİ - kainatingunesi.com

Bir gün Hazreti Ebu Bekir “radıyallahü anh”, İblis’i görmüş. Bakmış, İblis bir yerde oturuyor.

Ey İblis demiş, sen niçin burada oturuyorsun? Senin işin, ümmeti Muhammedi ibadetten, hayırlı amel işlemekten vazgeçirmek, namazını geciktirmek, kalplerine vesvese vermek, onlara günah işletmek değil midir? Sen burada ne yapıyorsun?

İblis, “onları ufak şeytanlar yapıyor. Benim derdim başka. Ben başka bir şeyle uğraşıyorum. O çok daha mühim” diye cevap vermiş.

Ebu Bekir “radıyallah anh” efendimiz, “Nedir o” buyurmuş.

İblis cevabında;

Bu ümmete, birbirlerinin ardından dua etmeyi unutturmaya çalışıyorum. Bilmiyorlar ki, o dua muhakak kabul oluyor. Onu bir unutturursam bunlar dağılır gider” demiş.

Bir din kardeşinin gıyabında dua etmek bu kadar mühim. Bu konudaki hadisi şeriflerden bazıları şöyledir:

(Bir Müslümanın din kardeşinin arkasından ettiği hayır dua kabul olur. O dua edince, bir melek, “Âmin, kardeşin için istediğinin aynısı sana da verilsin” der.) [Müslim, Tirmizi, İbni Mace]

(Bir kimse, gıyabında birine dua ederse, melekler, aynı şekilde ona dua ederler.) [Müslim]

(Gizli [yani gıyabda] yapılan dua, âşikârenin yetmiş misline eşittir.) [Ebuşşeyh]

(Bir kimsenin, arkadaşının gıyabında yaptığı dua reddedilmez.) [Harâiti]

(Allah ile arasında perde bulunmayan iki dua vardır. Biri mazlumun duası, diğeri de kişinin din kardeşinin gıyabında yaptığı duadır.) [Taberani]

(En makbul dua, gaibin gaibe yaptığı duadır.) [Tirmizi]