İKİ VELÎ İKİ SOHBET - kainatingunesi.com DÎNÎ MENKİBELER

İKİ VELÎ İKİ SOHBET : Hâcı Bektâş-i Veli hazretleri bir sohbetinde buyurdu ki:

‘’Allahü teâlânın dostlarını ve kerâmetlerini tasdik etmek imandır. Zira onlar, kendi nefislerinin arzularını, dünyayı sevmeyi bıraktılar. Allahü teâlâya yaklaştıkça, Rablerine olan korku ve saygıları gittikçe çoğaldı. Allahü teâlâ, o velilerin hatalarını yüzlerine vurmadı. Sen ise, her gün türlü türlü günahlar işliyorsun da hesaba ve sorguya çekilmeyeceğini, kıyâmet kopmayacağını veya mezardakilerin tekrar dirilmeyeceğini veya sâîdlerin şâkîlerden ayrılmayacağını mı sanıyorsun? Haramdan kaçmıyor, bulduğunu yiyip giyiyorsun. Yaradanın nimetlerini yiyor ama, emirlerine uyup, yasaklarından kaçınmıyorsun? Hiç, Allahü teâlânın cezalandırmasından korkmuyor musun ki, kötü işleri yapmaya devam ediyorsun?’’

* * *

Sultan İkinci Murad Han ile Hacı Bayram-ı Veli’ hazretleri sık sık sohbet ederlerdi

Bir sohbet sırasında Sultan İkinci Murad Han İstanbul’un fethinin kendisinie nasib olup olmıyacağını sorunca, Bayram-ı Veli’ hazretleri, şöyle cevabı verdi.

“Hayır O fethi sen de ben de göremeyeceğiz. Şu bizim Köse ile şu mübârek Şehzâdeye nasip olsa gerektir”
Bunu söylerken Akşemseddin hazretleri ile, küçük Fatih Sultan Mehmet’i işâret ediyordu.

(Türkiye Gazetesi Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi: 3. cilt 132-133)