İMÂN ve KÜFÜR MES'ELELERİ - kainatingunesi.com

SUALLER ve CEVAPLAR

İmân sahibi olmak büyük bir ni’met olduğu gibi, imânını muhafaza etmek, korumak da büyük bir ni’mettir. İmânı muhafaza edebilmek için, küfrü gerektiren, imânı bozan şeylerden ya’nî imânı gideren işlerden, sözlerden ve hallerden sakınmak lazımdır. İmânı gideren şeyler bilinirse onlardan korunmak ve sakınmak kolay olur. Aşağıda imânı gideren şeylerden bazıları bildirilmiştir. Küfür, imânın gitmesi, bozulması demektir.

Sual -1: Bizi ihyâ ettiniz” demek câiz midir?

Cevap-1: Mahzurludur.

Sual-2 : Kâfire “Allahü teâlâ razı olsun” demek câiz mi?

Cevap-2: İmana gelmesi veya Allahü teâlâ razı olduğu şekle çevirsin niyetiyle câizdir.

Sual-3   : “Yerden göğe kadar haklısın” demek câiz mi?

Cevap-3: Evet, câizdir.

Sual-4 : “Allah yazdıysa bozsun” demek câiz mi?

Cevap-4: Dua şeklinde söylemek câizdir.

Sual-5 : Kafire kerhen (istemiyerek) sayın manasına “hazretleri” demek küfür olur mu?

Cevap-5: Olmaz. Tazim, hürmet ve saygı için olursa, küfür olur.

Sual-6 : “Gökten zenbille mi indin” demek küfür olur mu?

Cevap-6: Soru şeklinde olursa, küfür olmaz. Evet zenbille indim derse küfür olur.

Sual-7 : Evlada (kurban olayım) demek uygun mudur?

Cevap-7: Seni Yaradana, seni verene kurban olayım demelidir.

Sual-8 : Yüzünü gören cennetlik veya hacı oluyor demek câiz mi?

Cevap-8: Hayır, câiz değildir.

Sual-9 : Günahkara veya kâfire, (günah keçisi) demek câiz mi?

Cevap-9: Hayır, câiz değildir.

Sual-IO : Bir buluş için (kâfir hârikası) demek câiz midir?

Cevap-10: Câiz ise de, tehlikelidir.

Sual-11 : Bozulunca (Yine buzdolabı azizlik etti) demek câiz midir?

Cevap-11: Hayır, câiz değildir.

Sual-12 : Dayak Cennetten çıkmadır denince “İyi şey olsaydı Cennetten çıkmazdı” deniyor. Böyle söylemek tehlikeli midir?

Cevap-12: Evet, tehlikelidir.

Sual-I3 : Allahü teâlâ için “Sanatkâr, mühendis” demek câiz midir?

Cevap-13: Hayır. Çünkü Esmâ-i ilahiyye tevkifiyyedir. Ya’nî islâmiyette bildirilen isimleri söylemek câiz olup, bunlardan başkasını söylemek câiz değildir. Meselâ AlIahü teâlâya âlim denir. Fakat âlim denmek olan fakîh denmez. Çünki islamiyyet Allahü teâlâya fakih dememiştir. Bunun gibi Allah adı yerine tanrı demek câiz değildir.

Sual-14 : “Koş Allahım koş” “Allah yarattı demem döverim” demek câiz midir?

Cevap-14: Hürmetsizliktir, Lüzumsuz yere yemin etmeye benzer.

Şua)-15 : Allah unutmadı demek câiz midir?

Cevap-15: Edebsizlik olur.

Sual-16 : “Kaderime küstüm” demek câiz midir?

Cevap-16: Hayır. Malâyâni, lüzumsuz, faidesiz, boş söz söylemek olur.

Sual-17 : “Yemin etsem başım ağrımaz” demek câiz midir?

Cevap-17: Hayır, câiz değildir.

Suaİ-18 : Allah bizi düşündüğü için göz, kulak verdi demek câiz midir?

Cevap-18: Hayır. Düşünmek mahluklara aittir.

Sual-19 :” Allah kuşlara kanat vermeyi unutmamış” demek câiz midir?

Cevap-19: Hayır.

Sual-20   : “İlahî şuur” demek câiz midir?

Cevap-20: Hayır. Şuur mahluktur. Yaratılmışlara, sonradan var olanlara mahsus bir şeydir.

Sual-21 : “Kahpe felek” demek câiz midir?

Cevap-21: Hayır. Câiz değildir.

Sual-22 : Müslümana “Şeytan gibi adam” demek câiz midir?

Cevap-22: Hayır, câiz değildir.

Sual-23   : “İmanım gevredi” demek câiz midir?

Cevap-23: Hayır. Bu kelimeye hürmet etmek lâzımdır.

Sual-24   : “Allah bana kulum demesin” diyerek yemin etmek küfür müdür?

Cevap-24: Çok tehlikelidir. Çok sakınmak lazımdır.

SuaI-25   : “Anladıysam Arap olayım” demek küfür müdür?

Cevap-25: Niyyete göre küfür olur. Böyle söylememelidir.

Sual-26   : “Haram ama seviyorum” demek küfür olur mu?

Cevap-26: Haram olur.

Sual-27 : Pijamada, zünnara benzeyen kuşak küfür olur mu?

Cevap-27: Kuşağı takmamalıdır.

Sual-28 : Biri Kuzeye dönüp, şaka ile “Kıble böyle mi?” dedi. Biri de şaka ve hakaret ile “Evet. Sen her tarafa kılarsın” dedi. Kâfir mi?

Cevap-28: Evet, ikisi de tevbeyi, imanı ve nikâhı tazelemelidir.

Sual-29   : Kur’an-ı Kerimi okurken bütün mimler de durmak mı gerekir?

Cevap-29: Evet. Durmak gerekir.

Sual-30 : Hadise çıkardı manasına “hadise yarattı” demek küfür müdür?

Cevap-30: Tevbe istiğfar etmelidir.

Sual-31  : “Ebû Cehil bundan daha şereflidir” demek küfür müdür?

Cevap-31: Evet. Küfürdür.

Sual-32   : Küfür alameti olduğunu bilmiyerek yapılan adet küfür müdür?

Cevap-32: Küfür olur. Müslümanlar arasında cehalet özür olmaz.

Sual-33   : Allahü teâlâyı yüceltmek için “Allah gökte” demek küfür müdür?

Cevap-33: Evet. Küfürdür.

Sual-34   : Allahü teâlâyı kast edip “Gökten bir ses geldi” demek küfür müdür

Cevap-34: Evet. Küfürdür.

Sual-35 : İlahiyi defle söylemek küfür olur mu?

Cevap-35:İlahiyi defle çalmamalıdır. (Kimyâ-i se’âdet) kitabında diyor ki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Rebî bin Sü’ûdün evine geldi. Evde, küçük kızlar def çalıyordu ve şarkı söylüyorlardı. Şarkıyı, [çalgıyı] bırakıp, Resûlullahı medh etmeğe başladılar. (Beni söylemeyiniz! [Önce okuduğunuza devam ediniz!]. Beni medh etmek [mevlid, ilâhî okumak] ibâdetdir. Def [çalgı] çalarken, eğlence, oyun arasında ibâdet câiz değildir) buyurdu. Def, çalgı çalarak veya başka la’b, ya’nî oyun oynayarak Kur’ân-ı kerîm okuyanın kâfir olacağı (Tergîb-üs-salât)da, cemâ’at ile nemâz bahsinde ve (Cevâhir-ül-fıkh)da yazılıdır.

Sual-36   : Şaka ve ciddi” hello, bonjour”diye selam verilir mi?

Cevap-36: Kâfire câiz. Müslümana cevazdan küfre kadar gider. Böyle sözleri selam olarak söylemekten sakınmalıdır.

Sual-37 : “İslam düşüncesi, İslam felsefesi” gibi tabirler, islamiyet yerine kullanmak küfür müdür?

Cevap-37: Kötü niyetle olursa küfür olur.

Sual-38 : Mümine “Nuh der, Peygamber demez” diyen küfre girer mi?

Cevap-38: Evet, küfür olur.

Sual-39 :”Ecelin hoyrat eli” demek küfür mü?

Cevap-39: Evet, küfür olur.

Sual-40   : Bir hadîs-i şerifi bulamayıp hadis kitabını yere atmak küfür olur mu?

Cevap-40: Evet, küfür olur.

Sual-41  : Kötülük için, hakaret ve alay için “AlIahlık Ali Bey” demek küfür mü?

Cevap-41: Evet, küfür otur.

Sual-42   : “Namaz kılmam ama-kalbim temiz” demek küfür mü?

Cevap-42: Evet, küfür olur.

Sual-43     : Bilmiyerek namazı vaktinden evvel kılan bir kimseye, namazı vakti girmeden kıldın denildiğinde şaka olarak da olsa “Mühim olan namazı vakti girmeden kılmak” demesi küfür mü? Cevap-43: Evet, küfür olur.

Sual-44: “Allah’ın gönlüne güç gelmesin” demek küfür mü?

Cevap 44 : Evet küfürdür.

Sual- 45: Allah baba demek, küfür müdür?

Cevap-45 Evet küfürdür.

Tenbih: İslam âlimleri bu sözlerin hepsinin küfrü gerektirdikleri hususunda sözbirliği etmemişlerdir. Bununla beraber hepsinden sakınmalıdır