İSTANBUL’UN İŞGALİ - kainatingunesi.com

13 Kasım 1918’deki, Mondros Mütarekesi’nden 12 gün sonra itilaf devletlerinin 55 adet harp gemisi, İstanbul Boğazı’na demirledi.
16 Mart 1920’de de güzel İstanbul’umuz, Osmanlı Devleti’nin ve milletinin tarihî düşmanı sömürgeci İngilizler tarafından işgal edildi. Bu işgal Anadolu’da büyük tepkiler uyandırdı. şehrin caddelerinde düşman ordularının subayları, askerleri geziyor, bazı evlerde düşman bayrakları dalgalanıyordu.

Beyoğlu gibi azınlığın çoğunlukta olduğu semtlerde zafer şenlikleri düzenlenirken, Türklerin oturdukları semtlerde halk kan ağlıyordu. İngiliz askerleri şafakla beraber şehzadebaşı’ndaki bir karakolumuzu basarak silâhsız bando erlerini süngüleriyle delik deşik etmişlerdi. Yerli Ermeni ve Rumlar iyice azıtıp, işgalcilere muhbirlik ve kılavuzluk yaparak birçok Türkü tutuklattılar. Vapurlarda 1. mevkide işgalci ordu mensupları, Türkler de 2. mevkide seyahate mecburdu.

İstanbul dışına çıkmak herkese yasaktı. İşte bugün, o acı günün yıl dönümüdür. 9 Eylül 1922’de Yunanın Ege denizine dökülmesi üzerine, İstanbul’da dört yıldır kan kusturan zalim işgalciler, can derdine düştüler. Düşman kuvvetleri 2 Ekim 1923’te Türk bayrağını ve donanmasını selâmlayarak İstanbul’u boşalttılar.

www.turktakvim.com