Kâmil bir mümin olmak için... - kainatingunesi.com İyi bir müslüman olmak için

Kâmil bir mümin olmak için…: “Müslüman olmadıkça Cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe, kâmil Müslüman olamazsınız.”

İsmâil Semmûye hazretleri büyük hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. İran’da İsfehân’da doğdu. 267 (m. 880)’de aynı yerde vefât etti. Hadîste, hafızlık derecesine ulaşmıştı. Yani yüz bin hadîs-i şerîfi sened ve râvileriyle ezbere bilir ve okurdu. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

İbni Mende şöyle rivâyet etti: Resûlullah efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), Eshâbını sadaka vermeye teşvik ettiği zaman, herkes gücü yettiği kadar, sadaka olarak bir şeyler getirdiler. Eshâb-ı kirâmdan Utbe bin Zeyd “Allahım! Sadaka olarak vereceğim hiç malım yok. Ben de sadaka olarak, kullarından şeref ve haysiyetime tecâvüzde bulunanları affediyorum” dedi. Peygamber efendimiz Eshâbına, “Kendisine yapılan tecâvüzleri dün akşam bağışlayan nerede?” diye sordu. Bunun üzerine Utbe bin Zeyd ayağa kalktı. Resûlullah efendimiz “Sadakası kabul olundu” buyurdu.

Sa’d İbnu Ebi Vakkas radıyallahu anh anlatıyor:
Sanki Mudar kabilesine mensup uzun boylu bir kadın ayağa kalkıp “Ey Allah’ın Resûlü! Biz kadınlar babalarımız ve evlatlarımız ve kocalarımız üzerine yüküz. Onların mallarında emirleri dışında, tasarrufu bize helal olan nedir?” diye sualde bulundu. Resûlullah efendimiz “Size helal olan ‘taze’dir. Ondan hem yiyin, hem de hediye edin!” buyurdular. [Ebu Davud der ki: “Tazeden maksat ekmek, sebze ve taze meyve gibi fazla kalınca bozulan yiyeceklerdir.]

Ebû Hüreyre (radıyallahü anh) rivâyet etti. Resûlullah efendimiz buyurdu ki: “Nefsim yed-i kudretinde olan Allaha yemîn ederim ki, siz Müslüman olmadıkça Cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe, kâmil Müslüman olamazsınız. Selâmı aranızda yayın ki, birbirinizi sevesiniz. Kin beslemekten sakının. Çünkü o, tıraş edip kazıyıcıdır. Size saçları tıraş eder, demiyorum. Fakat o, dîni kazıyıp siler.”

Sevban radıyallahu anh dedi ki: “Ey Allah’ın Resulü! Onları bize tavsif et, durumlarını açıkla da, bilmeyerek biz de onlardan olmayalım!” Resûlullah efendimiz açıkladılar: “Onlar sizin din kardeşlerinizdir. Sizin cinsinizden insanlardır. Sizin aldığınız gibi onlar da gece (ibadetin)den nasiplerini alırlar. Ancak onlar, Allah’ın yasaklarıyla tenhâda baş başa kalınca o yasakları ihlâl ederler, çiğnerler.”

Vehbi Tülek – 12.01.2019