Kanuni Sultan Süleyman'ın Mektubu - kainatingunesi.com

Kanuni Sultan Süleyman’ın Mektubu: Fransa Kralı I. Fransua (François), İspanya Kralı Şarlken ile yaptığı Pavi Savaşı’nda esir düşmüştü. Şarlken onu Madrid Kalesi’ne hapsetti. Fransua Kanuni Sultan Süleyman Han’a bir mektup göndererek ve yalvararak yardım istedi.

Kanuni 6 Aralık 1525 yılında Fransua’ya bir mektup gönderdi. Padişahın Fransa’yı nasıl gördüğünü anlatması bakımından mektup enteresandır.

Mektupda şöyle deniliyor:

“Ben ki, Akdeniz’in ve Karadeniz’in ve Rumeli’nin ve Anadolu’nun ve Karaman’ın ve Rum’un ve Dulkâdir Vilayeti’nin ve Diyarbakır’ın ve Kürdistan’ın ve Acem’in ve Şam’ın ve Haleb’in ve Mısır’ın ve Mekke’nin ve Medine’nin ve Kudüs’ün ve bütün Arab diyarının ve Yemen’in ve daha nice memleketlerin-ki yüce atalarımın ezici kuvvetleriyle fethettikleri ve benim dahi ateş saçan zafer kılıcımla fetheylediğim nice diyarın-sultanı ve padişahı Sultan Bâyezid Hân oğlu. Sultan Selim Han oğlu, Sultan Süleyman Hân’ım.
Sen ki, Frençe vilâyetinin kralı Françesko’sun.

Sultanların sığınma yeri olan kapıma, adamın Frankipan ile mektup gönderip ve bazı ağız dahi ısmarlayıp, memleketinizin düşman istilasına uğradığıni, halen hapiste olduğunuzu bildirip, kurtulmanız hususunda bu taraftan yardım ve medet istemişsiniz. Her ne ki demiş iseniz, benim yüksek katıma arzolunup, tefferruatıyla öğrendim.

Padişahların bozguna uğraması ve hapsedilmesi acâib değildir. Gönlünüzü hoş tutup, hatırınızı incitmeyiniz. Bizim ulu ecdadımız, daima düşmanı kovmak ve memleketler fethetmek için seferden geri kalmamıştır. Biz dahi onların yolundan yürüyüp, her zaman memleketler ve kuvvetli kaleler fetheyleyip, gece, gündüz atımız eğerlenmiş ve kılıcımız kuşanılmıştır. Allah hayırlar versin ve iradesi neyse o olsun. Bunun dışındaki vaziyet ve haberleri adamınızdan sorup öğrenesiniz.

06.12.1987 – www.turktakvim.com