Kelime Düşmanlığı - kainatingunesi.com

Adı dil iddiası akla aykırıdır, Saçmadır. Kafanın, düşüncenin, ilmin, edebiyatın, bir kelime ile uygarlığın gelişme eğilimine karşı çıkıştır. Dünyada Türkiye hariç arı dil diye bir konu yoktur.

Kelimelerle oynamak, uygarlıkla oynamak demektir. Öldürülen kelimeler aslında öldürülen şiirlerdir. Öldürülen düşüncelerdir, bilgilerdir. Üstün ve ışık salan beyinlerin yararlanılmaz hâle getirilişidir. Cinâyetlerin en vahşicesidir. Olan Türkçe’ye, yâni Türk Edebiyatı’na, Türk Düşüncesi’ne, Türk Uygarlığı’na oluyor. Bu da onlara elbette vız geliyor…

Öztürkçe iddiası, çirkin bir demagoji idi. Çünkü saldırı sâdece ve sâdece Arap/Fars menşe’li denilen, gerçekten ise, yedi göbek Türkçeleşmiş kültür kelimelerine karşı idi.

Batıdan gelen gelmiş ve gelmekte olan hiç bir kelime umursanmıyordu. İlle o kültür kelimelerimiz o şiirler, masallar, ninniler,  romanlar, oyunlar, türküler yazdırmış kelimelerimiz…

Tarık Buğra
Türkiye Gazetesi 24.4.1988