KEMÂLÂT - kainatingunesi.com

KEMÂLÂT:

Olgunluklar, fazîletler, ahlâk ve huy güzellikleri.

Allahü teâlâ evliyâ kullarını öyle saklamıştır ki, kendileri bile kalblerindeki kemâlâttan habersizdir. Nerede kaldı ki, başkaları onların hâlini bilsin. (İmâm-ı Rabbânî)

Kemâlât-ı Nübüvvet:

Peygamberliğe âit üstünlükler olup, evliyâlığın çok yüksek  makamlarından biri.

Bir İslâm büyüğü, Allahü teâlânın ihsânı ile şerî’atin (İslâmiyet’in) hakîkatine kavuşur, İslâm-ı hakîkî ile şereflenirse, peygamberlere tam uymakla, o büyüklere vâris olarak Kemâlât-ı nübüvvetten pay alabilir. O yüksek derecenin nîmetlerini bol bol elde edebilir. (Şeyh Şihâbüddîn)

Kemâlât-ı Vilâyet:

Evliyâlığa âit üstünlükler, olgunluklar.

Kemâlât-ı nübüvvet (peygamberlik kemâlâtı) kemâlât-ı vilâyetten çok üstündür. Kemâlât-ı vilâyetteki ilerleme, nübüvvetteki ilerlemenin bir sûreti, görünüşüdür. (İmâm-ı Rabbânî)