Kızılderili Kabilelerin Eğitim Modeli: Cesaret Çemberi - kainatingunesi.com

“Antropologlar, Amerikan yerlilerinin, sert ve zorlayıcı denetimler kullanmadan cesur ve saygılı çocuklar yetiştirdiklerini çok uzun zamandır biliyor. Yine de, Kuzey Amerika’yı sömürgesi haline getiren Avrupalılar, yerli çocukları, cezanın kol gezdiği yatılı okullarda “uygarlaştırmayı” denediler. Yerlilerin çocuklarına derin saygıyla davrandıkları sofistike bir felsefeye sahip olduklarının farkında bile değillerdi.”

Cesaret Çemberi, pozitif bir çocuk geliştirme modelidir. Bu model, Amerikan yerlilerinin çocuk yetiştirme felsefelerini, eğitim ve çocuk çalışmalarının ilk öncülerinin mirasını ve çağdaş esneklik ve dayanıklılık (rezilyans) araştırmalarının bir birleşimidir. Cesaret Çemberi, tüm çocukların dört temel evrensel büyüme ihtiyacına dayanır: Aidiyet, ustalık, bağımsızlık ve cömertlik.

Bu geleneksel değerler, çağdaş çocuk araştırmalarıyla da doğrulanmıştır. İşte bu dört temel evrensel değerin anlamı:

Aidiyet
Amerikan Yerlilerinin ve Kanada Kızılderililerinin kültürlerinde, aidiyet duyulan topluluklara büyük önem verilmiştir. Lakota (Siyu Kızılderili halkı) antropoloğu Ella Deloris “ait olma” temel değerini şöyle tanımlıyor: “Bildiğiniz herkesle, bir şekilde ilişkili olmak.” Diğer insanlara akraba gibi davranmak, herkesi saygılı ilişkilerin içine çekerek güçlü sosyal bağlar üretir. Antropologların gözlemlerine göre kültürün hayatta kalmasını sağlayan şey çekirdek aile değil, her zaman kabile olmuştur. Ebeveynler hayatını kaybetse ya da sorumluluk almasa bile, gelecek nesili yetiştirmek için kabile her zaman orada olmuştur.

Aidiyet

Ustalık
Geleneksel kültürlerde yetkinlik, ustalaşmayı sağlayan fırsatlar sayesinde kazanılır. Çocuklara, daha fazla deneyimi olanları dikkatlice gözlemlemeleri ve dinlemeleri öğretilir. Daha yüksek becerisi olan bir insan, öğrenme için bir model olarak görülür bir rakip olarak değil. Her insan kişisel gelişimde ustalaşmak için gayret gösterir, bir başkasına üstün gelmek için değil. İnsanoğlu yetkin olmak ve problem çözmek için doğuştan gelen bir güdüye sahiptir. Zorlukları aşmadaki başarı sayesinde başarma arzusu güçlenir.

Ustalık

Bağımsızlık
Batı kültüründe güç, üstünlüğe dayanır ancak kabile geleneklerinde bağımsızlık hakkına saygı anlamına gelir. İtaate dayalı disiplin modellerinin aksine yerlilerin eğitimi, saygı oluşturmak ve iç disiplini öğretmek için tasarlanmıştır. Çocukluğun ilk yıllarından itibaren çocuklar kararlar vermeye, sorunları çözmeye ve kişisel sorumluluk göstermeye teşvik edilir. Yetişkinler model olur, değerleri öğretir ve geribildirim verir. Ancak bir taraftan çocuklara, hiçbir zorlama olmadan kararlar vemeleri için bolca fırsat sunulur.

Cömertlik
Son olarak erdem, cömertliğin üstün değerinde hayat bulur. Amerikan Yerlillerinin çocuk yetiştirmedeki ana hedefi, cömert olmanın ve bencil olmamanın önemini öğretmektir. Bir Lakota halkından gelen bilge bir yaşlı şöyle diyor: “Sahip olduğun ve el üstünde tuttuğun en değerli varlıklarını kalbinin atışı hızlanmadan elden çıkarabilmelisin.” Başkalarına yardım ederek çocuklar ve gençler kendi gerçek değerlerini ispatlarlar: Bir başka insan hayatına olumlu bir katkıda bulunurlar.

Cömertlik

Kaynak: https://creativesystemsthinking.wordpress.com/2015/02/18/the-circle-of-courage-native-american-model-of-education/

www.egitimpedia.com  / 10.12.2017