BİR BİLENE SORALIM arşivleri - kainatingunesi.com

BİR BİLENE SORALIM

regaip gecesi ve kandili

Regaib gecesinde ne yapmalıdır?

Receb ayının ilk cuma gecesine Regaib gecesi denir. Receb ayının her gecesi kıymetlidir.    Sual Regaib gecesinin, kandilinin zamanı ve bu gecenin kıymeti, ön...
Receb ayı

Receb ayında hareketsiz kalanlar

“Allahü teâlânın sevgili kullarından bir grup vardır ki, onlara Recebi derler..." Sual: Receb ayında, Allahın sevgili kulları varmış ve Receb ayı boyunca bun...

Musikinin (müzik) dindeki yeri

Sual: Dinimizde müzik haram mıdır? CEVAP Simanın caiz olduğu ve caiz olmadığı yerler vardır. Bazıları, kitaplardaki sima kelimesini çalgı olarak tercüme e...

Haram maddeyi ilaç olarak kullanmak

Sual: Hastalık için, haram olan bir şeyi yemek veya kullanmak caiz olur mu? CEVAP İbni Âbidin hazretleri buyuruyor ki: (Haram olan şeylerin ilaç olarak kulla...
Benim sahibim senin gibi böyle öfkelenmez

Bidat sahipleriyle görüşmemelidir

"Bidat sahipleri ile birlikte bulunmayınız! Onların kötülükleri, uyuz hastalığı gibi bulaşıcıdır."  Sual: İslâmiyette olmayıp sonradan çıkarılan ve ibadet diye...
KÂİNAT TESADÜF ESERİ DEĞİLDİR

Bir sözle iman gidebilir

“Küfür alameti bir şey yapan, mesela puta secde eden kimse kâfir olur.” Sual: İnsan bir söz söylemek veya bir iş yapmak suretiyle de imanını kaybedebilir mi? ...
Zalime de beddua etmemeli

Allahın ipine sarılmak…

Allahın ipine sarılmak... :Fıkıh kitaplarına uymayanlar, dalalete düşer ve Allahü teâlânın yardımından mahrum kalır... Sual: Kur’ân-ı kerimde geçen “Allahın ...

İngilizlerin İslâm düşmanlığı

“Hilafet-i islâmiyenin bir an evvel kaldırılması, İngilizlerin birinci düşüncesidir..." Sual: İngilizlerin bilhassa İslâm dinini bozma konusunda çok uğraştıkla...
Resulullahın Hazreti Ali'nin hurisi ile görüşmesi

İlk insan Âdem aleyhisselamdır

Bütün din kitapları, ilk insan ve ilk peygamber olarak Âdem aleyhisselamı bildirmişlerdir. Sual: İlk insanın hazret-i Âdem olmadığı, hatta ilk insanın dört aya...
astaze osmanlı hikayeleri

İman ve ibadet esaslarının delilini bilmek

"Her Müslümanın, kelime-i tevhidin manasına hiç şüphe etmeden, yalnız inanması yetişir." Sual: Her Müslümanın, İslâmiyetin bildirdiği iman ve ibadet esasları...