DÎNÎ MENKİBELER arşivleri - kainatingunesi.com

DÎNÎ MENKİBELER

Ya Rabbi! Bu senin kitabındır

Ya Rabbi! Bu senin kitabındır

Ebu Müslim-i Saftar "rahmetullahi aleyh", evliyanın büyüklerindendi. Bir gün gemi ile yola çıktı. Yanında çok kimseler de vardı. Aniden ters yönden bir rüzg...
Hüdayi yolu

Hüdâyi Yolu

Sultan Ahmed Hân, büyük bir câmi yaptırmak istiyordu. Karârını verdi ve yerini tesbit ettirdi. Temel atma merâsimi için hocası Azîz Mahmûd Hüdâyî ve diğer âliml...
nefsi terbiye etmek

Önce nefsi terbiye etmeli

Kimya ilmini öğrenmeye merak eden bir kimse, Mahmûd Hüdâyî "rahmetullahi aleyh" hazretlerinin bu ilimdeki maharetini öğrenmişti. Birgün huzûruna çıkarak, ki...

HELÂL RIZIK

Hazret-i Ali bir gün devesi ile mescidin önüne gelip mescide bakar. İçeride fakir bir zat görür. Devenin üzerindeki eşyayı ona vermeyi niyyet eder. Kendisi d...
Kelâm ilmi hakkında konuşmanın tehlikesi

EBÛ UBEYDE

Sağ iken Cennet ile, müjdelenen sahâbî, “Ümmetimin emini”, lakâbının sahibi. Otuzbir yaşındayken, girdi İslâm dinine, Din için çok uğ...
MASONLAR

GİTME!…GİTME!…GİTME!…

Komşularının bir gün önceki düğün çılgınlığından sonra, adamın hayatı alt-üst olmuştu. Bu evde, bu sokakta, bu çevrede duramazdı artık. Şu kadar senedir bera...
ölen anne ve baba için ne yapmalı

AKIL NİMETİ

Çok şükür olsun ki, yaratan Hakka, Akıl gibi nimet, ihsan eylemiş. Ne kadar hamdetsek, azdır Hâlıka, Akıl gibi nimet, ihsan eylemiş. Fâni ömrü heder etmem...
Hazreti Ali'nin üstünlüğü

İKİ VELÎ İKİ SOHBET

İKİ VELÎ İKİ SOHBET : Hâcı Bektâş-i Veli hazretleri bir sohbetinde buyurdu ki: ‘’Allahü teâlânın dostlarını ve kerâmetlerini tasdik etmek imandır. Zira onlar...