DÎNÎ MENKİBELER arşivleri - kainatingunesi.com

DÎNÎ MENKİBELER

İmparatorun hayranlığı

İmparatorun hayranlığı: Abdullah bin Huzâfe es-Sehmî ve 80 kadar arkadaşı Bizanslılara esir düşer. Onlara İmparator tarafından dinlerinden dönmesi için çok bask...
Aziz Mahmud Hüdayi, Hüdayi Yolu

HÜDAYİ YOLU

Azîz Mahmûd Hüdayi hazretleri, (1541-1628) hocası Üftâde hazretlerinin vefâtından sonra, Hoca Saadettin Efendinin tavsiyelerine uyarak, Bursa’dan gelip İstanbul...
Hazreti Ali

ALİ’YE İKİ HİSSE

Efendimiz “aleyhissalâtü vesselâm” bir harpte alınan ganîmet mallarını mücahit gâzîlere taksîm ederken, her mücâhide “bir hisse“, hazret-i Ali’ye “iki hisse“ ve...
İbrahim bin ethemle ilgili menkibeler

İbrahim bin Ethem: Bağ bekçisi

İbrahim bin Ethem Hazretleri, şehzade iken tacını tahtını, malını mülkünü, bırakıp kendini, ilme verdi. Büyük evliya ve âlimlerden oldu. Menkıbeleri ve şöh...
bülbülün güle muhabbeti

BÜLBÜLÜN FERYADI

Bülbülün Feryadı İbrahim aleyhisselamı ateşe attıkları zaman bütün melekler, vahşi hayvanlar ve kuşlar ağlaştılar ve etrafında toplanıp, İbrahim aleyhisselam...
Ya Rabbi! Bu senin kitabındır

Ya Rabbi! Bu senin kitabındır

Ebu Müslim-i Saftar "rahmetullahi aleyh", evliyanın büyüklerindendi. Bir gün gemi ile yola çıktı. Yanında çok kimseler de vardı. Aniden ters yönden bir rüzg...
Hüdayi yolu

Hüdâyi Yolu

Sultan Ahmed Hân, büyük bir câmi yaptırmak istiyordu. Karârını verdi ve yerini tesbit ettirdi. Temel atma merâsimi için hocası Azîz Mahmûd Hüdâyî ve diğer âliml...
nefsi terbiye etmek

Önce nefsi terbiye etmeli

Kimya ilmini öğrenmeye merak eden bir kimse, Mahmûd Hüdâyî "rahmetullahi aleyh" hazretlerinin bu ilimdeki maharetini öğrenmişti. Birgün huzûruna çıkarak, ki...

HELÂL RIZIK

Hazret-i Ali bir gün devesi ile mescidin önüne gelip mescide bakar. İçeride fakir bir zat görür. Devenin üzerindeki eşyayı ona vermeyi niyyet eder. Kendisi d...