DÎNÎ MENKİBELER arşivleri - Sayfa 2 / 34 - kainatingunesi.com

DÎNÎ MENKİBELER

Kelâm ilmi hakkında konuşmanın tehlikesi

EBÛ UBEYDE

Sağ iken Cennet ile, müjdelenen sahâbî, “Ümmetimin emini”, lakâbının sahibi. Otuzbir yaşındayken, girdi İslâm dinine, Din için çok uğ...
MASONLAR

GİTME!…GİTME!…GİTME!…

Komşularının bir gün önceki düğün çılgınlığından sonra, adamın hayatı alt-üst olmuştu. Bu evde, bu sokakta, bu çevrede duramazdı artık. Şu kadar senedir bera...
ölen anne ve baba için ne yapmalı

AKIL NİMETİ

Çok şükür olsun ki, yaratan Hakka, Akıl gibi nimet, ihsan eylemiş. Ne kadar hamdetsek, azdır Hâlıka, Akıl gibi nimet, ihsan eylemiş. Fâni ömrü heder etmem...
Hazreti Ali'nin üstünlüğü

İKİ VELÎ İKİ SOHBET

İKİ VELÎ İKİ SOHBET : Hâcı Bektâş-i Veli hazretleri bir sohbetinde buyurdu ki: ‘’Allahü teâlânın dostlarını ve kerâmetlerini tasdik etmek imandır. Zira onlar...
Benim sahibim senin gibi böyle öfkelenmez

Benim sahibim senin gibi böyle öfkelenmez

Vaktiyle bütün gününü Cenâb-ı Hakka ibâdet ile geçiren birisi, zamanın hükümdarına methedilmişti. Onunla sohbet arkadaşı olması tavsiye edilmişti. Hükümdar, met...
pamuk ve köz

Pamuk ve köz!..

Mesruk bin el Celâ hazretleri, tâbiînden olup, meşhûr fıkıh ve hadîs âlimidir. Bu zât şöyle anlatır: Bir “Allah dostu” vardı ki, kıymetini bilmiyordu insanlar...

ZİYARET EDİLEN MEVTALAR NASIL SEVİNİR?

Abdullah Yafiî "rahmetullahi aleyh" hazretleri, Ravzu'r-Reyahin kitabında anlatır: Bâhiye isimli saliha bir hanım, ölmek üzere olduğunu hissedince şöyle dua ...