DÎNÎ MENKİBELER arşivleri - Sayfa 3 / 34 - kainatingunesi.com

DÎNÎ MENKİBELER

SAKIN BU İŞTEN AYRILMA

Mübarek bir zat, önceleri faizcilik yapıyordu. Borcunu ödeyemeyenlerin neyini bulursa alırdı. Bir gün alacağını tahsil için bir eve gitti. Evde sadece kadın var...

Büyükleri seven mahrum kalmaz

Cüneyd-i Bağdadi hazretlerinin (doğumu 822) başka bir şehirde yaşayan sevenlerinden biri anlatır: Bir gün pazarda gezerken bir güzel kadın görüp tekrar tekrar...
Şeytanı lain

Hazreti Ömer’in üstünlüğüne dair

Abdürrahmân bin Avf “radıyallahü teâlâ anh” der ki, ben hazret-i Ömerden acâiblikler gördüm. Dediler, ne gördün. Buyurdu ki, hayâtda olsa, ben söylemeğe kâdir o...
Hazreti Ali'nin üstünlüğü

Hazreti Ali’yi sevenlere verilecek mükafat

Hazret-i Alî bin Ebî Tâlib “kerremallahü vecheh” buyurdu ki, Resûl-i kâinât aleyhi efdalüttehıyyât hazretlerinin huzûr-u şerîflerine vardım. Mubârek ve münevver...
Allah dostları

ALLAH DOSTLARI

MENKİBE: ALLAH DOSTLARI Zekeriyya Multânî hazretleri bir gün, talebelerinden birisine kendi odasından, içinde beş bin dinar para bulunan bir kutuyu getirmesini ...
üç kor parçası

ÜÇ KOR PARÇASI

Yıldırım Bayezîd Hân'ın kızı Hundî Sultan ile nişanlanan Şemsüddini Buhâri (Emir Sultan) hazretlerine güveylik çamaşır ve işlenmiş mendiller gönderilmişti. Hare...