DİNİ SÖZLÜK arşivleri - Sayfa 3 / 275 - kainatingunesi.com

DİNİ SÖZLÜK

TEBŞÎR

TEBŞÎR: Müjdeleme, sevindirici bir haber ulaştırma. Eğer ölüyü ağzı açık, sanki gülüyor, yüzü gülümsüyor, gözü dahi kırpık gibi görür isen; bilmiş ol ki, o ...

ŞÜKR (Şükür)

ŞÜKR (Şükür): Verilen nîmetleri yerli yerinde kullanma. Allahü teâlâya, verdiği nîmetlerle isyân etmeme. Nîmetleri kullanırken sâhibini unutmama. Görülen iyili...

ŞÜHÛD

ŞÜHÛD: Görme. Tasavvuf yolunda ilerleyenin kalb ve rûh ile çeşitli mertebeleri görmesi. Keşf (gizli bilgilerin açılması) ve şühûd sâhibi milyonlarca âşık, F...

ŞÜF’A

ŞÜF'A: Başkasına satılmış olan bir mülkü, satış değeri ile satın almak hakkı. Bu hakka mâlik olan kimseye şefî' denir. Şüf'a hakkı bulunan kimsenin, satış y...

ŞECERE-İ PÂK-İ MUHAMMEDÎ

ŞECERE-İ PÂK-İ MUHAMMEDÎ: Muhammed aleyhisselâmın mübârek, temiz soy kütüğü, soy ağacı. Allahü teâlâ Şecere-i Pâk-i Muhammedî ile ilgili olarak meâlen buyur...

ŞECÂ’AT

ŞECÂ'AT: Yiğitlik, bahadırlık, cesâret, kahramanlık. Şecâ'atin temeli, Allahü teâlânın takdîrine râzı olmak, O'na tevekkül etmek, O'na güvenmektir. Şecâat s...

ŞÂN

ŞÂN: Hâl, durum. Eshâbımın ismini işitince, susunuz. Şânlarına yakışmayan sözleri söylemeyiniz. (Hadîs-i şerîf-Savâik-ül-Muhrika) Allahü teâlâdan râz...

SÜRYÂNÎLER

SÜRYÂNÎLER: Hıristiyanlıktaki katolik mezhebine bağlı olan ve süryânî dili ile konuşan bir hıristiyan topluluğu. Süryânîler, katolik kısmından Yâkûbiye fırk...

SİRKAT

SİRKAT: Hırsızlık. Herkesin elindeki mal kendi mülküdür. Sirkat, gasb, zulüm, rüşvet, fâiz, haraç ve hıyânet yollarından biriyle ele geçtiği açıkça bilinen ...

SİLSİLET-ÜZ-ZEHEB

SİLSİLET-ÜZ-ZEHEB: Altın silsile. Resûlullah efendimizden, hazret-i Ebû Bekr yoluyla feyz ve ilim alarak gelen büyük âlimler silsilesi. (Bkz. Silsile-i Aliyye)...