DOĞRU İTİKAD arşivleri - Sayfa 3 / 105 - kainatingunesi.com

DOĞRU İTİKAD

işe giderken okunacak dua

“Yâ Rabbî, bizi iyi kullarınla haşret”

“Yâ Rabbî! İlminden ve fadlından bize anlamak nasip eyle. Bize devamlı yardımda bulun!"  Ebü’l-Hasen bin İsmail hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir....
çocukları korumak

Cennetten ümitli ol cehennemden kork!

Rahat ve huzur âyeti azap âyeti ile birlikte, azap âyeti de rahat ve huzur âyeti ile birlikte inmiştir. Seyyid Mehmed Nûri Efendi İstanbulda yetişen evliyânı...
HAZRETİ NUH'UN GEMİSİNDEN ARTAN TAHTALARIN HAZRETİ ALİ'YE TABUT OLMASI

Her şey ahirette meydana çıkacak…

Cömertlik, vermek değildir. Cömertlik, Allah için vermektir. Enver Ağabey, bizler senin hem cömertliğine hem de îsar sahibi olduğuna şahitlik ederiz... Bugün, ...
Kerbela

Küfr-i inadi ve küfr-i cehli nedir?

Her Müslümanın, bilmesi gereken şeyleri öğrenmesi farzdır. Bilmemesi büyük günahtır. Alâüddîn Zâhid Buhârî hazretleri tefsîr, kelâm, usûl ve Hanefî mezhebi f...
Kur'an

Allahü teâlânın rahmeti yetişmezse!..

Cennete girmek için âhirete iman ile gitmek ve diğer tehlikeleri de atlatmak lâzımdır. Seyyidî Hamîdî hazretleri Osmanlılar devrinde yetişen büyük âlimlerdendi...
çocukları korumak

İslâm nimetine her zaman şükretmelidir

İmânın gitmesinden korkup, dâimâ, hüsn-i hâtime (son nefeste îmân ile gitmeyi) istemeli, İslâm nimetine her zaman şükretmelidir. Mukaddes dînimiz İslâmiyete gö...
ehli beyt sevgisi

Allah için sevmek ve Allah için sevmemek

Resûlullah efendimiz buyurdu ki: "İmanın temeli ve en kuvvetli alameti, Müslümanları sevmek ve Müslümanlara düşmanlık edenleri sevmemektir."  İman etmek, bütün...