FIKIH arşivleri - Sayfa 2 / 2 - kainatingunesi.com

FIKIH

İstigfâr, günâhları terk etmektir…

İstigfâr; kelime olarak, mağfiret, bağışlanmayı istemek anlamına gelmektedir. Istılah yani terim olarak ise; kişinin, Allahü teâlâdan kusurlarının ve günâhların...

Kalbi kirlerden temizlemedikçe…

Bir kimsenin, dünyâda râhat, huzûr içinde yaşayabilmesi, âhirette de, sonsuz saâdete kavuşabilmesi için, kalbinin, inkâr dahil bütün kirlerden temizlenmesi, güz...

İnsan için en büyük tehlike!..

İnsan, yaşayabilmesi ve ayakta kalabilmesi için, her zaman ve her bakımdan, çeşitli şeylere muhtaç olan âciz bir varlıktır. Bu aczini anlayan, yükselmekte, o...

İbâdetler vazife, ahlâk ise meziyettir

İmân nimeti ile şereflenen herkesin, emredilen ibâdetleri yapması ve yasak edilenlerden de sakınması vazifesidir. Zaten emirleri yapmak ve yasaklardan sakınmak,...

NAMAZ KILMAYANLARIN HALİ

Bir hadîs-i şerîfde buyuruldu ki: (Namâzı özrsüz kılmayan kimseye, Allahü teâlâ onbeş sıkıntı verir. Altısı dünyâda, üçü ölüm zemânında, üçü kabrde, üçü kabrde...

CUMA GÜNÜNÜN ÜSTÜNLÜĞÜ

Bir hadîs-i şerîfde buyurdu ki: (Mûsâ aleyhisselâm dedi ki: Yâ Rabbî! Bana Cumartesi gününü verdin, Muhammed aleyhisselâmın ümmetine hangi günü vereceksin? Onla...

MÜNAKAŞANIN ZARARLARI

Bugün münazara yapacak seviyede âlim bulunmadığı için, münazaralar münakaşaya döner. Başkasını mağlup etmek, susturmak, ilminin çokluğunu göstermek için halk ar...

ELLİ DÖRT FARZ

ELLİ DÖRT FARZ   1- Allahü tealanın bir olduğuna inanmak.   2- Helal yemek ve içmek.   3- Abdest almak.   4- Beş vakit namaz kılmak.   5- Cünüplükten gusle...

GÜNAH-I KEBÂİR HAKKINDA

GÜNAH-I KEBÂİR HAKKINDA Ve dahî, günah-ı kebâirin, yâni büyük günahların nev'i pek çoktur. Bu mahalde, yetmişikisi beyan olunmuştur: 1- Haks...