Yasaklar arşivleri - kainatingunesi.com

Yasaklar

MÜNAKAŞANIN ZARARLARI

Bugün münazara yapacak seviyede âlim bulunmadığı için, münazaralar münakaşaya döner. Başkasını mağlup etmek, susturmak, ilminin çokluğunu göstermek için halk ar...

GÜNAH-I KEBÂİR HAKKINDA

GÜNAH-I KEBÂİR HAKKINDA Ve dahî, günah-ı kebâirin, yâni büyük günahların nev'i pek çoktur. Bu mahalde, yetmişikisi beyan olunmuştur: 1- Haks...