GÖNÜL SULTANLARI arşivleri - kainatingunesi.com

GÖNÜL SULTANLARI

Kâhin Olan Bir Rahibi Susdurması

Dördüncü Halîfe emîr-ül mü’minîn Esedillahi Gâlib Alî ibni Ebî Tâlibin “radıyallahü teâlâ anh” Menâkıbı hakkındadır: Kâhin Olan Bir Rahibi Susdurması...

EBÛ ABDULLAH ET-TAKÎ

EBÛ ABDULLAH ET-TAKÎ Evliyânın büyüklerinden. İsmi, Muhammed bin Fadl bin Muhammed et-Takî es-Sicistânî el-Hirevî olup, künyesi Ebû Abdullah’tır. Zâhirî ve bât...
Deli Birâder

“Deli Birâder” Muhammed bin Durmuş

"Deli Birâder" Muhammed bin Durmuş: Muhammed bin Durmuş, Fârisî lisânını çok güzel konuşur, "tûtî dilli" dedikleri kimselerin onun yanında dilleri tutulurdu. ...
Askalânî

Hadîs ve tefsîr âlimi Âdem Askalânî

Tebe-i tâbiînden olan Âdem Askalânî (Âdem bin Ebî İyâs) hazretleri, 132 (m. 749)'de Horasan'da Merv şehrinde doğup 221 (m. 835)'de, Abbasî halifelerinden Mu'tas...

Ömründe Hiçbir Puta Secde Etmediği

Dördüncü Menâkıb: (Meâliyil ferş-ilâ avâliyil arş) ismli kitâbda anlatılır. Kâdî Ebül Hasen, Ebû Hüreyreden “radıyallahü teâlâ anh” rivâyet eder. Resû...