Silsilei Aliyye Büyükleri arşivleri - kainatingunesi.com

Silsilei Aliyye Büyükleri

BÜYÜK ÂLİMLER

SİLSİLE-İ ALİYYE Peygamber efendimiz "aleyhisselâm" Ebubekr-i Sıddık "radıyallahü anh" Selman-ı Farisi "rahmetullahi aleyh" Kasım bin Muhammed "rahmetullahi...

BÜYÜK ÂLİMLER (SİLSİLE-İ ALİYYE)

BÜYÜK ÂLİMLER (SİLSİLE-İ ALİYYE) Peygamber efendimiz "aleyhisselâm" Ebubekr-i Sıddık "radıyallahü anh" Selman-ı Farisi "rahmetullahi aleyh" Kasım bin Muha...

BÜYÜK ÂLİMLER (Silsile-i aliyye)

Nebî, Sıddîk ve Selmân, Kâsım, Ca’fer, Bistâmî, irfân kaynağı oldu, Ebül-Hasen Harkânî. Ebû Alî Fârmedî geldi sonra bu meydâna, çok Velî yetişdirdi, hem Yû...

MUHAMMED “ALEYHİSSELÂM”

MUHAMMED “ALEYHİSSELÂM” Peygamberlerin en üstünü ve sonuncusu, Allahü teâlânın yaratdığı varlıkların en şereflisi Muhammed aleyhisselâmdır.  Her şey O’nun h...

EBÛ BEKR-İ SIDDÎK “RADIYALLAHÜ ANH”

Peygamberlerden sonra, Eshâb-ı kirâmın ve insanların en üstünü. Asl adı Abdullah bin Ebû Kuhâfe bin Âmir bin Amr bin Ka’b bin Sa’d bin Teym bin Mürre’dir. Babas...

SELMÂN-I FÂRİSÎ “RADIYALLAHÜ ANH”

Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden ve meşhûrlarından. Silsilet-üz-Zeheb diye bilinen “Altın silsilenin” (Büyük veliler silsilesinin) ikinci halkası. Aslen İranlı ol...

KÂSIM BİN MUHAMMED “RADIYALLAHÜ ANH”

Tâbiînin büyüklerinden, Medîne-i münevveredeki yedi büyük âlimden biri. İnsanları hakka da’vet eden onlara doğru yolu gösterip, hakiki seâdete kavuşturan ve ken...

CA’FER-İ SÂDIK “RADIYALLAHÜ ANH”

İslâm âlimlerinin gözbebeklerinden olup, seyyid ve oniki imâmın altıncısı. Hazret-i Ali’nin torununun torunu olup, Eshâb-ı kirâmı görmekle şereflenen Tâbiîn dev...