Silsilei Aliyye Büyükleri arşivleri - Sayfa 3 / 5 - kainatingunesi.com

Silsilei Aliyye Büyükleri

ALÂÜDDÎN-İ ATTÂR “rahmetullahi aleyh”

Buhârâ’da yetişen evliyânın en büyüklerinden. İnsanları Hakka da’vet eden, onlara doğru yolu gösterip hakîkî saâdete kavuşturan ve kendilerine “Silsile-i âliyye...

YA’KÛB-İ ÇERHÎ “rahmetullahi aleyh”

Evliyânın büyüklerinden. İnsanların i’tikâd, amel, ibâdet ve ahlâk husûsunda doğruyu öğrenip yapmalarını sağlayan ve Allahü teâlânın rızâsına kavuşturmak için r...

UBEYDULLAH-I AHRÂR “rahmetullahi aleyh”

Evliyânın büyüklerinden. İnsanların i’tikâd, ibâdet ve ahlâk husûsunda doğruyu öğrenip yapmalarını sağlayan ve Allahü teâlânın rızâsına kavuşturmak için rehberl...

DERVİŞ MUHAMMED “rahmetullahi aleyh”

Evliyânın büyüklerinden. İnsanları Hakka da’vet eden, doğru yolu göstererek saadete kavuşturan ve kendilerine “Silsile-i âliyye” denilen büyük âlim ve velîlerin...