İLMİHAL BİLGİLERİ arşivleri - kainatingunesi.com

İLMİHAL BİLGİLERİ

Şeytanı lain

ŞEYTANIN DÜŞMANLARI VE DOSTLARI

ŞEYTANIN HİLELERİ Muhyiddîn-i Arabî (rahmetullahi aleyh), “Şeceret-ül-Kevn” isimli risalesinde buyuruyor ki: İbn-i Abbâs’dan (radıyallahü anh) nakledilen hadî...
cehennem ateşinden kurtulmak için

Cehennem ateşinden uzaklaşmak için!..

Cehennem ateşinden uzaklaşmak için!...  "Allah’ı zikretmeden ve Resulüne salevat getirmeden, toplanıp dağılmak, leşten dağılmak gibidir!" Ebü’l-Feyz Murtaza ...
arkadaş seçimi

Fenalıkların başı fena arkadaştır!..

Bir babanın, evlâdını Cehennem ateşinden koruması, dünya ateşinden korumasından daha mühimdir. Cehennem ateşinden korumak da, imanı ve farzları ve haramları öğr...

NOEL, NEVRUZ ,YILBAŞI ve HIDIRELLEZ

Noel Nedir ? Noel (Christmas); Hazret-i İsâ'nın doğum günü olduğu iddia edilerek 25 Aralıkta kutlanan Hıristiyan yortusudur, bayramıdır. Latincede doğumla ilgi...
yeme içme adabı

YEME-İÇME ÂDÂBI

Nîmetleri Allahtan bilmeli, İyi niyet ile yemeli, Helâl lokma yemeli, Acıkmadan yememeli, Önce elleri yıkamalı, Ev halkı ile otur...

NÛH “aleyhisselâm” ve İLK TÜRKLER

NÛH "aleyhisselâm" İdrîs "aleyhisselâm" göke çıkarıldıkdan sonra, insanlar azdı. Doğru yoldan ayrıldı. Putlara ya'nî heykellere tapmağa başladılar. Cenâb-ı Hak...

Adak – Nezir nedir, adak adamak

 Nezr, ya'nî adak ibâdetdir. Nezr ancak Allah için yapılır. Kul için yapılmaz. Bir şeyi adamak iki türlü olur: Mutlak (adak) nezr, şarta bağlı nezr (adak). l -...

NA­MA­ZIN KE­M­L­TI

Na­ma­zı, yal­nız ya­tıp kalk­mak san­ma­ma­lı­dır. Na­mâ­zı zâ­yi eden, el­den ka­çı­ran, baş­ka din iş­le­ri­ni da­ha çok ka­çı­rır. Na­maz, gö­nül­le­ri çe­...

NAMAZ KILMAYANLARIN HALİ

Bir hadîs-i şerîfde buyuruldu ki: (Namâzı özrsüz kılmayan kimseye, Allahü teâlâ onbeş sıkıntı verir. Altısı dünyâda, üçü ölüm zemânında, üçü kabrde, üçü kabrde...