İLMİHAL BİLGİLERİ arşivleri - Sayfa 2 / 21 - kainatingunesi.com

İLMİHAL BİLGİLERİ

MEVLİD KANDİLİ

Dün­ya­da­ki bü­tün in­san­la­ra peygamber ola­rak gön­de­ri­len, peygamber­le­rin so­nun­cu­su ve en üs­tü­nü Mu­ham­med aley­his­se­lâ­m, 571 yı­lı Ni­san ayı...

ÇARŞI ve ALIŞ-VERİŞ ÂDABI

1- Çarşı ve Pazara Çıkarken Nelere Dikkat Etmelidir ? Dünyâ ticâretinin âhırete yaraması için ve Cehenneme sürüklememesi için, çok uğraşmak lâzımdır. İnsanın s...

İSLAMIN İÇ ve DIŞ DÜŞMANLARI

İSLAMIN İÇ ve DIŞ DÜŞMANLARI 1- İç Düşmanlar: 1- Şiiler Hazret-i Ali ve çocuklarına sevgi, bağlılık iddiası ile ortaya çıkan, halifeliğin yalnız onlara ait o...

BEŞ VAKT NAMÂZ

BEŞ VAKT NAMÂZ Namâz, Allahü teâlânın emridir. Allahü teâlâ, Kur’ân-ı kerîmde yüzden çok yerde “Namâzı kılınız!” buyurmakdadır. Akllı olan ve bülûğ çağına gire...

ÂLİMLER ile SOHBET ÂDÂBI

ÂLİMLER ile SOHBET ÂDÂBI 164 - Ehl-i sünnet îtikatında olan ve haramlardan sakınan âlimleri ziyâret et ve sohbetlerinde bulun! Îtikatları, inan...

Süleyman aleyhisselam ve atlar

Süleyman aleyhisselam ve atlar Allahu teâlâ, Sâd sûresi 31. âyet-i kerîme­sinde; Süleyman aleyhisselâmın ne güzel bir kul olduğunu, bütün vakitlerinde Allahü t...

OSMANLI SULTANLARI

1- OSMÂN GÂZİ 'rahmetullahi teâlâ aleyh" Birinci sultân Osmân Hân, Ertuğrul Beğin oğlu ve Süleymân Şâhın torunudur. Süleymân Şâh, Cengiz fitnesinde Ahlat taraf...

YAVUZ SULTAN SELİM ve ANADOLU BİRLİĞİ

Yavuz Sultan Selim Hân "rahmetullahi aleyh" Uzun boylu, iri kemikli, omuzlarının arası gayet geniş olan Yavuz Sultan Selim Hân'ın mütenâsib bir vücudu vardı. Y...