İLMİHAL BİLGİLERİ arşivleri - Sayfa 21 / 21 - kainatingunesi.com

İLMİHAL BİLGİLERİ

İLMİHÂL NEDİR?

İlmihâl Nedir? Her müslimânın bilmesi ve yapması gereken îmân, fıkh ve ahlâk bilgilerini kısaca ve açıkça anlatan kitâblara (İlm-i hâl) kitâbları denir. Dînini...

E’ÛZÜ ve BESMELE

E'ûzü Nedir? Nerelerde ve Nasıl Okunur ? Eûzü okumak, (Eûzü billahi minesşeytânirracîm) demekdir. Ma'nâsı, (Allahın rahmetinden uzak olan ve gazabına uğrayarak...