İLMİHAL BİLGİLERİ arşivleri - Sayfa 3 / 21 - kainatingunesi.com

İLMİHAL BİLGİLERİ

OSMANLI ŞEYHÜSLAMLARI

1- ZENBİLLİ ALİ EFENDİ "rahmetullahi teâlâ aleyh" Sekizinci Osmanlı şeyhülislâmıdır. Evliyâ bir zâttır. Aslen Niğde Aksaraylıdır. 1526 da İstanbul'da vefât ett...

OSMANLININ İSLÂMA HİZMETLERİ

Mekke-i mükerreme şehrinin büyük alimlerinden şâfii müftisi Seyyid Ahmed Zeyni Dahlan "rahmetullahi aleyh" (Ed-devletül Osmâniyye) adlı kitabında Osmanlı devlet...

ÇEŞİTLİ MES’ELELER

SUAL: Az idrar sıçratana da kabir azabı olur mu? CEVAP: Evet. SUAL: Domuz derisinden eşya imâl edilen yerde çalışmak câiz mi? CEVAP: Hayır. SUAL: Do...

DUA NEDİR?

1- Duâ Nedir ? İsteme, yalvarma demektir. Bir kimsenin kendisi veya başkası hakkında bir dileğine, bir arzusuna kavuşması için Allahü teâlâya yalvarmasıdır ....

KOĞUCULUK NEDİR ?

Koğuculuk (Nemmamlık, Söz Taşımak): Duyulması istenmiyen bir sözü başkalarına götürüp söylemek demektir. Bir yerde (Ahmet Sağırdır) dense, Ahmet ister sağır ols...

İMÂN ve KÜFÜR

İKİYÜZALTMIŞALTINCI MEKTÛB Kalbde îmân bulunduğuna alâmet, küfrden teberrî etmek, kaçınmakdır ve kâfirlikden, kâfirlere mahsûs olan şeylerden meselâ beline...

EYYÛBİLER ve SELÂHADDÎN-İ EYYÛBİ

l- Eyyûbiler: Selâhaddîn Eyyûbi tarafından kurulan devlettir. Babası Necmeddîn Eyyûbi 1138 senesinde çok sayıda askerle birilikte Musul Atabeyi Zengi bin Aksung...

NÂBİ ve ŞiiRLERİ

Osmanlı şâir ve velîlerindendir. İsmi Yusuf’tur. Nâbî, evliya ve enbiya şehri olarak bilinen Urfa’da 1642 (h. 1052) senesinde doğdu. 1712 (h. 1124) senesinde Re...

ÇEŞİTLİ MES’ELELER

SUAL: Helaya başı örtülü girmek müstehâb (edeb) mı? CEVAP: Evet.Müstehâb, yapıldığında sevâb, terkedildiğinde günâh olmayan şeylerdir. SUAL: Hurma çekirde...