İSLAM AHLAKI arşivleri - Sayfa 2 / 26 - kainatingunesi.com

İSLAM AHLAKI

KİBİRDEN KURTULMAK

KİBİRDEN KURTULMAK İÇİN

KİBİR: Bu kötü huydan kurtulmak için her şeyin Allahü teâlânın dilemesi ile ve yaratması ile meydana geldiğini ve akıl, ilim, ibadet etmek, mal ve makam gibi kı...

Ticarette ihsan

Ticarette ihsan, altı türlüdür:  1- Müşteri, ihtiyacı olduğu için çok para vermeye razı olsa bile, ondan çok kâr istememelidir. 2- Fakirlerin malını fazla par...

İKİ KÖTÜ HUY

Hadîs-i şerif­te, “Ah­lâkınızı güzel­leş­tirin” buyurul­muş­tur. En vah­şî hay­van bile ter­biye ile eh­lileş­tiriliyor. Hiç bir zaman el­ma çekir­değin­den por...

SÖZ TA­ŞI­MAK

Al­la­hü te­âlâ bu­yur­du ki: “Baş­ka­la­rı­nın ayıp­la­rı­nı ara­yan­la­rın ve söz ta­şı­mak için yo­la dü­şen­le­rin ar­dın­dan gitme.” Ha­dîs-i şe­rîf­ler­...

İYİLERLE BERABER OLMAK

Yazar: Fahrettin Tacar Rahmetlik babam ve annem çocukluğumda hep iyilerle birlikte olmayı, kötülerden uzaklaşmayı öğrettiler. Üzerinden yarım asırlık bir ömür ...

SEVGİDİR

Sevgi ile hayat bulur âlemler, Nesilden nesile süren sevgidir. Sevgi ile yazar çizer kalemler. Hakkı öven, zulmü yeren sevgidir. Sevgidir kalblerde korkus...

EY ADEMOĞLU!”

Ey Âdemoğlu! Sefer azığı hazırla! Çünkü, gidecek yol uzundur. Günah yükünü hafif eyle! Zîrâ azâb şiddetlidir. Gemini sağlam yap ki deniz derindir. Amelini hâlis...

HEDİYELERİN HAZIRSA!..

Bir kimse, Peygamber efendimize gelerek dedi ki: -İzin ver yâ Resulallah, ölümümü temenni edeyim. Peygamber efendimiz buyurdu ki: -Ölüm öyle bir şeydir ki...

KADI HIZIR BEY

Yazar: Fahrettin Tacar Üç kıtada, altı asırdır hükümran olan Nizamı alemin kurucusu, Osmanlı’nın, yeni çağın başkenti İstanbul’daki ilk evliya kadısı, Hızır Be...