İSLAM AHLAKI arşivleri - Sayfa 3 / 26 - kainatingunesi.com

İSLAM AHLAKI

KALB KIRMA, KIZMA

(Bizi arayan, kitaplarımızın satırları arasında bulur) buyuruyorlar. Bu kitapları okuyan ve okutan, büyüklerin sevgisine ve feyzine kavuşur. Hikmet ehli zatlar...

KİBİRLİ HÜKÜMDÂR

Yazar: Abdüllatif Uyan     "Veliyyullah Dehlevî", âlim ve velî bir zât. Bir gün sevdiklerine, anlattı şunu bizzât: Vaktiyle çok gururlu ve kibirli bir “Su...

ÖFKE, AKLI ÖRTER

"Muhammed Ezherî" ki, Allah dostu bir velî. Sohbeti, dinliyene olurdu fâideli. Bir gün, sevdikleriyle sohbet ederken bu zât, “Kibir”den bahsederek, şöyle e...

MÜNÂKAŞA ZARARLIDIR

"Abdül'azîz Dehlevî", büyük âlimlerdendi. Bir gün sevdiklerine, sohbette şöyle dedi: (Kötü huylardan biri, "Münâkaşa etmek"tir. Yâni her meselede (Ben hakl...

KÖTÜ HUYUN ZARARI

"Muhammed Sıbgatullah", Allah adamlarından. Bir gün Ona sordular, "Kötü huylu" olmaktan. Buyurdu: ("Kötü insan", kötü bilir herkesi. Bulunmaz kendisind...

BİLMEK VE İNANMAK

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Dinin aslı bilmek değil, inanmaktır. Herkes, bilgisini iman zannediyor, bu yanlıştır. İnanmak çok farklıdır. İmanın kaynağı ka...

CÖMERTLİK

Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), Zübeyr bin Avvâm hazretlerine buyurdu ki: "Yâ Zübeyr! Allahü teâlâ, malın, kendi yolunda harcanmasını sever. Cimri...

30 ŞEY

Bâyezid-i Bistâmî hazretleri buyurdu ki: ON ŞEY İNSANA FARZDIR ❶ Farzları noksansız yerine getirmek, ❷ Haram kılınan şeylerden kaçınmak, ❸ Allah için müte...

İdareci ve Ciddiyet

İdareciliğin mektebi yoktur derler. Bu sözün doğru tarafı vardır. İdareci, idarecilik kabiliyeti olan insanın, hadiselerle pişip yoğrulması ile yetişir. İyi ida...