İSLAM ALİMLERİ arşivleri - Sayfa 154 / 154 - kainatingunesi.com

İSLAM ALİMLERİ

NEVFEL BİN HÂRİS (r.a.)

NEVFEL BİN HÂRİS (r.a.) Eshâb-ı kirâm’dan Peygamberimiz’in (s.a.v.) amcası Hârisin oğlu idi. Bedir Savaşı’na müşriklerin baskısı ile katıldı. Burada esir düştü...

MUTARRİF BİN ABDULLAH (r.a.)

MUTARRİF BİN ABDULLAH (r.a.) Tâbiînden hadîs ve fıkıh âlimi. İsmi Mutarrif bin Abdillâh bin Eş-Şihhîr bin Avf bin Ka’b bin Vikdân bin Kureyş olup künyesi Ebû A...