İSLAM KÜLTÜRÜ arşivleri - kainatingunesi.com

İSLAM KÜLTÜRÜ

Âhiretin tadını almak isteyen…

Hüseyn bin Ahmedî hazretleri buyurdu ki: “İnsanlar arasında tanınmak isteyen, âhiretin tadını alamaz.” Hüseyn bin Ahmedî hazretleri evliyânın büyüklerindendi...

İNANMAYAN KİMSENİN KABİRDEKİ HALİ

"Ey İslâmiyeti beğenmeyen, şehvetlerinin peşinde koşan kimse! Muhammed aleyhisselâmın Allahü teâlâdan getirdiği bilgilere inanmazdın!.." İslâmiyete inanmayan...

CAN-I GÖNÜLDEN İSTEMEK

YAZAR: Ragıp Karadayı Talebelik ve muallimlik senelerinde her yaz tatilinde babamın imamlık yaptığı; Erzurum-Narman’ın bir dağ köyü olan Sütpınar’a giderdim. O...

HAKÎKÎ DİN ÂLİMİ NASIL OLUR?

Din âlimi olmak için, edebiyat ve fen üzerinde, fen ve edebiyat fakültelerinden diploma almış olanlar kadar bilgi sâhibi olmak, Kur’ânı kerîmi ve mânâlarını ezb...

ŞEV­VÂL AYI

NE YAP­MA­LI: Bay­ram gün­le­ri, ana-ba­ba, ak­ra­ba ve kom­şu­lar, âlim­ler zi­ya­ret edi­lip, hal ve ha­tır­la­rı so­ru­lup, bun­la­rın bay­ra­mı teb­rik edi­...

ALIN YA­ZI­SI

Levh-i mah­fuz, her­ke­sin alın­ya­zı­sı­nın bu­lun­du­ğu yer­dir. Her­ke­sin alın ya­zı­sı­nın ne ol­du­ğu yap­tı­ğı iş­ler­den an­la­şı­lır. Cen­net­lik olan­...

EVLİYA ÇELEBİ

Yazar: Fahrettin Tacar 1611 yılında İstanbul, Unkapı semtinde dünyaya gelen, dünyaca meşhur seyyahımız Evliya Çelebi, Kuranı kerimi ezberleyip maddi ve manevi ...

ARKADAŞ HAKKI

Yazar: Fahrettin Tacar Hayırlı günler efendim. 1973 yılında Geliboluya tayin olmuştum. Öğle paydosunda, çalıştığımız resmi binanın balkonuna çıktım. Uzun boylu...