İSLAM KÜLTÜRÜ arşivleri - Sayfa 2 / 19 - kainatingunesi.com

İSLAM KÜLTÜRÜ

CAN-I GÖNÜLDEN İSTEMEK

YAZAR: Ragıp Karadayı Talebelik ve muallimlik senelerinde her yaz tatilinde babamın imamlık yaptığı; Erzurum-Narman’ın bir dağ köyü olan Sütpınar’a giderdim. O...

HAKÎKÎ DİN ÂLİMİ NASIL OLUR?

Din âlimi olmak için, edebiyat ve fen üzerinde, fen ve edebiyat fakültelerinden diploma almış olanlar kadar bilgi sâhibi olmak, Kur’ânı kerîmi ve mânâlarını ezb...

ŞEV­VÂL AYI

NE YAP­MA­LI: Bay­ram gün­le­ri, ana-ba­ba, ak­ra­ba ve kom­şu­lar, âlim­ler zi­ya­ret edi­lip, hal ve ha­tır­la­rı so­ru­lup, bun­la­rın bay­ra­mı teb­rik edi­...

ALIN YA­ZI­SI

Levh-i mah­fuz, her­ke­sin alın­ya­zı­sı­nın bu­lun­du­ğu yer­dir. Her­ke­sin alın ya­zı­sı­nın ne ol­du­ğu yap­tı­ğı iş­ler­den an­la­şı­lır. Cen­net­lik olan­...

EVLİYA ÇELEBİ

Yazar: Fahrettin Tacar 1611 yılında İstanbul, Unkapı semtinde dünyaya gelen, dünyaca meşhur seyyahımız Evliya Çelebi, Kuranı kerimi ezberleyip maddi ve manevi ...

ARKADAŞ HAKKI

Yazar: Fahrettin Tacar Hayırlı günler efendim. 1973 yılında Geliboluya tayin olmuştum. Öğle paydosunda, çalıştığımız resmi binanın balkonuna çıktım. Uzun boylu...

KAİNATIN YARATILIŞ SEBEBİ

Yazar: Fahrettin Tacar Hayırlı Ramazanlar efendim. Alemlerin yaratılmasına sebeb olan, mahbubu Rabbel alemin, rahmeten lil alemin, kainatın güneşi Muhammed ale...

EŞSİZ MEDENİYETİMİZDE BAYRAM

Yazar: Fahrettin Tacar Dini bayramlar, topyekün milletimizin ve İslam aleminin neşe ve surura gark olduğu, milli ruhun coştuğu, kalplerin milletçe, azami sevin...

HEDİYELERİN HAZIRSA!..

Bir kimse, Peygamber efendimize gelerek dedi ki: -İzin ver yâ Resulallah, ölümümü temenni edeyim. Peygamber efendimiz buyurdu ki: -Ölüm öyle bir şeydir ki...