İSLAM KÜLTÜRÜ arşivleri - Sayfa 3 / 19 - kainatingunesi.com

İSLAM KÜLTÜRÜ

EVLİYA HAYATINDAN SAHİFELER

İyi insanların hayatları öğrenildikçe, iyilerin adedi artacaktır. Mâzisini, büyüklerini tanıyamayan çocuklar, gençler ve yaşları iler­lemiş insanlar, büyüklükle...

BEŞ VAKİT NAMAZIN FARZ OLUŞU

Yazar: Prof. Dr. Ramazan Ayvallı BEŞ VAKİT NAMAZIN FARZ OLUŞU Mâlikî mezhebi âlimlerinden İmâm Kurtubî , “El-Câmi li-Ahkâmi’l-Kur’ân” isimli 20 cildlik eser...

ANA-BABASINA HİZMET EDENLERİN ÖMRÜ

Allahü teâlânın rızâsı, dînine bağlı olan ana-babanın rızâsında, gadabı da, dînine bağlı olan ana-babanın gadabındadır. Peygamber efendimiz;  (Cennet anaların a...

CİHANI AYDINLATAN NUR

Emekli din görevlilerinden Ahmet Cesur'un Peygamber Efendimizin "sallallahü aleyhi ve sellem" doğumu ile ilgili yazısını neşrediyoruz: Zaman: Milâdî 571... ...

MEVLİD KANDİLİ

Dün­ya­da­ki bü­tün in­san­la­ra peygamber ola­rak gön­de­ri­len, peygamber­le­rin so­nun­cu­su ve en üs­tü­nü Mu­ham­med aley­his­se­lâ­m, 571 yı­lı Ni­san ayı...

BİLMEK VE İNANMAK

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Dinin aslı bilmek değil, inanmaktır. Herkes, bilgisini iman zannediyor, bu yanlıştır. İnanmak çok farklıdır. İmanın kaynağı ka...

30 ŞEY

Bâyezid-i Bistâmî hazretleri buyurdu ki: ON ŞEY İNSANA FARZDIR ❶ Farzları noksansız yerine getirmek, ❷ Haram kılınan şeylerden kaçınmak, ❸ Allah için müte...

İdareci ve Ciddiyet

İdareciliğin mektebi yoktur derler. Bu sözün doğru tarafı vardır. İdareci, idarecilik kabiliyeti olan insanın, hadiselerle pişip yoğrulması ile yetişir. İyi ida...

İSLAMIN GÜNEŞİ…

Yazar: M. Said Arvas Müslüman olmadan önce Araplar, neredeyse dünyadan tecrit edilmiş bir milletti. Çöl bir taraftan, yarımadayı üç yönden kuşatan denizler bir...