KADIN İLMİHALİ arşivleri - kainatingunesi.com

KADIN İLMİHALİ

HİLYE-İ SAÂDET

HİLYE-İ SAÂDET Eshâbına nasîhatdan sonra, Fahr-i âlem dedi, benden sonra, Hilye-i pâkimi, görse biri, Olur o, yüzümü görmüş gibi, Gördükde, hubbu hâsıl o...

ÖLÜM VE SONRAKİ HAYATIMIZ

ÖLÜM VE SONRAKİ HAYATIMIZ Ölüme Hazırlık Ölümü hatırlamak, en büyük nasihattir. Her îmân sahibi kimsenin, ölümü çok hatırlaması sünnettir. Ölümü çok hatırla...

İSLÂMİYET VE ÇALIŞMA HAYATIMIZ

İSLÂMİYET VE ÇALIŞMA HAYATIMIZ Helâl Lokma Kazanmak Bütün ibâdetlerin kabul olması, helâl lokmaya bağlıdır. İbâdetler on kısımdır. Dokuz kısmı helâl kazanma...

MÜBÂREK HANIMLAR

MÜBÂREK HANIMLAR Hadice-tül-kübrâ “radıyallahü anhâ” Kureyşin asilzade, kibar ailesindendir. Resûlullahın ilk zevcesidir. Babası Huveylid, anası Fâtımadır....

İLK ŞEHÎDLER

İLK ŞEHÎDLER Ramda adlı kayalık bir bölge... Güneşin en yakıcı olduğu saatler. Isı, belki yetmiş, seksen derece. Belki de daha fazla. Mahzûmoğulları, dört ki...

İSLÂMİYET VE SOSYAL HAYATIMIZ

İSLÂMİYET VE SOSYAL HAYATIMIZ KUL HAKKI Müslümanın vazifelerinden biri de, kul hakkını gözetmektir. Kul hakkının en mühimi hoca ve ana-baba hakkıdır. Tatlı d...

ÇOCUK TERBİYESİ

ÇOCUK TERBİYESİ Çocuk, ana baba elinde bir emanettir. Çocukların temiz kalbleri kıymetli bir cevher olup, mum gibi, her şekli alabilir. Küçük iken, hiçbir şek...

AİLE HAYATI

AİLE HAYATI Nikâhlanıp evlenerek bir araya gelen erkek ve kadın ile çocuklarından meydana gelen en küçük topluluğa “Aile” denir. İnsanlar, devamlı olarak bera...

İSLÂMİYET VE AİLE HAYATIMIZ

İSLÂMİYET VE AİLE HAYATIMIZ Dinimiz ve Kadın Dinimiz, kadını en yüksek dereceye çıkarmıştır. Evli kadına, kocası her şeyi getirmeye ve ayrı bir ev tutmay...