KISASI ENBİYA arşivleri - kainatingunesi.com

KISASI ENBİYA

Ay’ın ikiye ayrılması

Ay’ın ikiye ayrılması: Bu mûcizelerden biri de Ay’ın ikiye ayrılmasıdır.Aralarında Ebû Cehl ve Velid bin Mugîre’nin de bulunduğu bir müşrik grubu, Resûl-i ekrem...

Îsâ aleyhisselâmın gökten indiril­mesi

Îsâ aleyhisselâmın gökten indiril­mesi  Îsâ aleyhisselâm kıyamet yaklaşınca, Şam'daki Ümeyye Camii minaresine inecek ve kırk sene yaşayacaktır. Bu zaman zarfın...

İdrîs aleyhisselamın mucizeleri

İdrîs aleyhisselam, Allahü teâlânın kendisine ihsân ettiği bir mûcize olarak, ağaçlarda ne kadar yaprak olduğunu bilirdi. Dâimâ; “Ağaçların yaprakları kadar” di...

Hz. Nuh’un mûcizeleri

Hz. Nuh’un mûcizeleri  1-Hz. Nuh’a kavminden bir kısım kimseler gelip köylerindeki büyük taşların toprak olmasını teklif etmişlerdi. Hz. Nûh bunun için duâ edi...

Muhammed aleyhisselamın mucizeleri

MUHAMMED ALEYHİLSSELÂM’IN mûcizeleri Sevgili peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın, Allahü teâlânın peygamberi olduğunu açıklayan şâhidler sayı­lamayacak kadar...

Zekeriyyâ aleyhisselâmın şehîd edilmesi

Zekeriyyâ aleyhisselâmın şehîd edilmesi  Îsâ aleyhisselâmın kundakta iken ve en açık sözlerle, iftiraya mahal bırakmaya­cak şekilde konuşması, yahudileri sustu...

İslâm dîni

İslâm dîni Allahü teâlânın, Cebrâil ismindeki melek vâsıtası ile sevgili peygam­beri Muhammed aleyhisselâma gönderdiği, insanların, dünyâda ve âhırette rahat v...