KISASI ENBİYA arşivleri - Sayfa 2 / 35 - kainatingunesi.com

KISASI ENBİYA

Muhammed aleyhisselâmın fazîlet­leri

Muhammed aleyhisselâmın fazîletlerini bildiren yüzlerce kitap vardır. Fazîlet, üstünlük demektir. Üstünlüklerinden bâzıları aşağıda bildirilmiştir: 1- Mahlûk...

Muhammed aleyhisselâmın yüksek ahlâkı

    Muhammed aleyhisselâmın yüksek ahlâkı: Allahü teâlâ, sevgili Peygamberine sallallahü aleyhi ve sellem verdiği iyilikleri, ihsânları sayarak, O'nun mübârek...

Muhammed aleyhisselamın çocukları

MUHAMMED ALEYHİSSELÂM’IN ÇOCUKLARI Peygamber efendimizin üçü erkek, dördü kız olmak üzere yedi çocuğu olmuştur. Hazret-i Fâîıma hâriç, hepsi de Resûlullah ef...

Muhammed aleyhisselamın evlilikleri

MUHAMMED ALEYHİSSELÂM’IN evlilikleri Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz, hazret-i Hadîce validemi­zin vefatından sonra, ikinci defa olarak; elli ...

Peygamber efendimizin güzelliği

Peygamber efendimizin güzelliği: Ulemâ-i râsihîn denilen, hem zahir ve hem de bâtın bilgilerinde üstâd ve Peygamber efendi­mize vâris olan yüksek İslâm âlimleri...

Muhammed aleyhisselamın vefatı

Muhammed aleyhisselamın vefatı: Hicretin onbirinci senesi idi. Cebrâil aleyhisselâm , bu sene geldiğinde sevgili peygamberimize, Kur’an-ı kerîmi iki defâ baştan...

Vedâ Hutbesi

...Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz! Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedî olarak bir daha  birleşemeyeceğim. İnsanlar! Bu günleriniz nas...