KISASI ENBİYA arşivleri - Sayfa 3 / 35 - kainatingunesi.com

KISASI ENBİYA

Veda haccı

Veda haccı: İslâm’ın beş şartından biri olan hac da, hicretin dokuzuncu yılında farz kılındı. Nâzıl olan âyet-i kerîmede buyuruluyordu ki: “Orada (Kâbede’de) ap...

Tebûk seferi

Tebûk seferi: Server-i âlem sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz Medîne-i münevvereyi teşrif ettikten sonra çeşitli devletlere elçiler gönderip onları İslâma d...

Huneyn gazâsı

Huneyn gazâsı Server-i âlemlerin sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz  Mekke’yi fethetmek niyetiyle Medîne’den çıktıkları zaman Mekke çevresinde oturan hevâzi...

Mekke’nin fethi

Mekke'nin fethi: Hicretin sekizinci senesi idi. Hudeybiye sulhnâmesinin bir maddesi de; “Her iki tarafın dışında kalan Arap kabîleleri, istedikleri tarafın himâ...

Mûte gazası

Mûte gazası Âlemlere rahmet olarak gönderilen Habîb-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz Mekke'ye umre için gittikle­rinde, Eshâbından Velîd Bin Velîd...

Umret-ül-kazâ seferi

Umret-ül-kazâ seferi Hudeybiye sulhu üzerinden bir sene geçmişti. Kurban' bayramına bir ay kala, Resûl-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz, Eshâb-ı k...

Hayber’in Fethi

Hayber’in Fethi Nûrlu Medîne’de görünüşte Müslüman, hakîkatte münâfık olan Yahudiler bulunurdu. Bunların içlerinde sihir yapmakla meşhûr, münâfık Lebîd bin A’s...

Hükümdârlara gönderilen mektup­lar

Hükümdârlara gönderilen mektup­lar: Nebiyy-i muhterem sallallahü aley­hi ve sellem, Hudeybiye'den döndükten sonra. İslâm'ın bütün dünyâya yayıl­masını, insanl...

Bî’at-ı Rıdvan

Bî'at-ı Rıdvan Resûl-i ekrem efendimiz, Hudeybiye'de iken öteden beri Müslümanlarla dost olan Huzâa kabilesinin reîsi Büdeyl, huzura gelip, Kureyş ordusunun çe...

Hudeybiye sulh-nâmesi

Hudeybiye Sulh-nâmesi: Hendek gazasından sonra, İslâm Devleti'nin gücünü çevredeki kabilelerin bir kısmı kabul ettiler. Artık Müslümanlarla dost geçinmenin, hat...