KISASI ENBİYA arşivleri - Sayfa 35 / 35 - kainatingunesi.com

KISASI ENBİYA

Hâbîl ve Kâbîl

Hâbîl ve Kâbîl: Âdem aleyhisselâmın oğullarından ikisi. Peşpeşe birer kız kardeşle ikiz olarak doğmuşlardı. Berâber yaşayıp berâber büyüdüler. Âdem aleyhisselâm...

Ahd ve mîsak (Kâlûbelâ):

Ahd ve mîsak (Kâlûbelâ): Âdem aleyhisselâmdan ve bütün zürriyetinden ahd alınmasına denir. Lügatte; söz verme, Sözleşme ve andlaşma demektir. Dindeki mânâsı ...

Hazreti Havvâ’nın yaratılması

Hazreti Havvâ’nın yaratılması: Âdem aleyhisselâm Cennet’e girince, Cennet yemeklerine ve meyvelerine rağbet etti. Cennet bağlarını, bahçelerini ve Cennet köşkle...

Adem aleyhisselam: İlk insan, ilk peygamber

Adem aleyhisselam: Yeryüzünde yaratılan ilk insan ve ilk peygamber. Bütün insanların babasıdır. Çeşitli memleketlerden getirilen toprakları, melekler su ile çam...