KURBAN RİSÂLESİ arşivleri - kainatingunesi.com

KURBAN RİSÂLESİ

KURBÂN İBÂDETİYLE İLGİLİ BÜTÜN MESELELER

İSLÂM DÎNİNE GÖRE KURBÂN AHKÂMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ - GİRİŞ “ZİLHİCCE” AYI, “TERVİYE”, “AREFE” VE “BAYRAM” GÜN VE GECELERİ A- MÜBÂREK ZİLHİCCE AYI’NIN FAZİ...

SONUÇ

SONUÇ Allahü teâlâ buyurdu ki: “Erkek ve kadından her kim mü’min (îmânlı) olarak sâlih amel işlerse, işte onlar Cennet’e girerler, orada hesapsız olarak rız...

KURBÂNLA İLGİLİ BAZI SUÂL VE CEVAPLAR

L- KURBÂNLA İLGİLİ BAZI SUÂL VE CEVAPLAR DİNEN ZENGİN OLAN KESER SUÂL: Bir evde kadın kocası oğlu ve kızı var. 4 tane kurbân kestirmek istiyorlar. Bu dört kiş...

KURBÂN ETİ NE YAPILIR?

K- KURBÂN ETİ NE YAPILIR? KURBÂNIN ETİ HAKKINDA   SUÂL: Kurbân eti hakkında yapılacak işler nelerdir? CEVAP: Maddeler hâlinde bildirelim: 1- Eti tartıp ...

KURBÂN NASIL KESİLİR?

J- KURBÂN NASIL KESİLİR? KURBÂN KESERKEN SUÂL: KURBÂN NASIL KESİLİR? CEVAP: Maddeler halinde bildirelim: 1- Kesilecek yerde önce diz boyu çukur kazılır...

KURBÂNDA VEKÂLET

İ- KURBÂNDA VEKÂLET KURBÂN İÇİN VEKÂLET SUÂL: KURBÂN İÇİN VEKÂLET NASIL VERİLİR? CEVAP: Maddeler halinde bildirelim: 1- Kurbânı başkasına kestirirken, ...

KURBÂNDA ORTAKLIĞIN ŞARTLARI

H- KURBÂNDA ORTAKLIĞIN ŞARTLARI KURBÂNA ORTAK OLMAK 1- KURBÂNA ORTAK OLACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR NELERDİR? SUÂL: KURBÂNA ORTAK OLACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR N...

KURBÂN KESMEYENLERİN MES’ÛLİYETLERİ

G- KURBÂN KESMEYENLERİN MES’ÛLİYETLERİ Hâli-vakti yerinde olan ve Allahü teâlânın emrine uyarak kurbân kesen, kendisini Cehennemden âzâd etmiş olur. İki hadîs-...