KURBAN RİSÂLESİ arşivleri - Sayfa 3 / 3 - kainatingunesi.com

KURBAN RİSÂLESİ

NİÇİN BAYRAM YAPILIR?

G- NİÇİN BAYRAM YAPILIR? Ma’lûm olduğu üzere, bayram günleri, günâhların affedildiği, birlik ve berâberlik duygularının pekiştirildiği, yoksulların sevindirild...

İKİ DÎNÎ BAYRAMIMIZDAN KURBÂN BAYRAMI

F- İKİ DÎNÎ BAYRAMIMIZDAN KURBÂN BAYRAMI Dînî bayramlarımızdan birincisi Ramazân bayramı, ikincisi ise Kurbân bayramıdır. Hem Fıtır (ya’nî Ramazân) Bayramı...

TEŞRÎK TEKBÎRLERİ

E- TEŞRÎK TEKBÎRLERİ İmâmeyn'e (ya’nî İmâm Ebû Yûsuf ve İmâm Muhammed’e) göre, Arefe günü, ya’nî Kurbân bayramından bir önceki gün sabâh namâzından, Kurbân ba...

“AREFE” GÜNÜ VE GECESİNİN ÖNEMİ

D- “AREFE” GÜNÜ VE GECESİNİN ÖNEMİ “Arefe Günü”: Zilhicce ayının dokuzuncu gününe, ya’nî Kurbân Bayramı’ndan bir önceki güne denilir. Başka herhangi bir güne, ...

“TERVİYE” GÜNÜ VE GECESİ

C- “TERVİYE” GÜNÜ VE GECESİ Şimdi birazcık “Terviye” gün ve gecesinin öneminden bahsetmek istiyoruz: Zilhicce ayının 8. gününe (Arefe gününden bir önceki g...

ZİLHİCCE HİLÂLİ

B- ZİLHİCCE HİLÂLİ “Ramazân gibi, kurbân bayramının hilâli de, dünyânın bir yerinden görülünce, her yerde görülmüş sayılmıyor mu?” diye bir suâl sorulacak olu...

MÜBÂREK ZİLHİCCE AYI’NIN FAZİLETİ

A - MÜBÂREK ZİLHİCCE AYI’NIN FAZİLETİ Önce bir nebze, hem harâm ayların, hem de hac aylarının üçüncüsü ve hicrî-kamerî senenin de son ayı olan mübârek Zilhicc...