NAMAZ KİTABI arşivleri - Sayfa 3 / 10 - kainatingunesi.com

NAMAZ KİTABI

NAMAZIN HAKÎKATİ

NAMAZIN HAKÎKATİ Büyük islâm âlimi Abdüllah-ı Dehlevî “rahmetullahi aleyh” (Mekâtib-i şerîfe) kitâbının 85.ci mektûbunda buyuruyor ki: Namâz...

NAMAZ KILANLARIN HÂLLERİ

NAMAZ KILANLARIN HÂLLERİ Menkıbe: Hapisten Kurtaran Namaz     Horasan vâlîsi Abdullah bin Tâhir, çok âdil idi. Jandarmaları birkaç hırsız y...

NAMAZ KILMAYANLAR

NAMAZ KILMAYANLAR Hazret-i Ebû Bekr-i Sıddîk “radıyallahü anh” buyuruyor ki, beş namaz vakitleri gelince, melekler der ki: (-Ey Âdem oğulları, ...

KAZÂ NAMAZLARI

KAZÂ NAMAZLARI Namaz, beden ile yapılan bir ibâdet olduğundan, başkası yerine kılınamaz. Herkesin kendisinin kılması lâzımdır. Namazları vaktin...

HASTALIKDA NAMAZ

HASTALIKDA NAMAZ Abdesti bozan şeyin bedenden çıkması, devâmlı olursa, (Özür) denir. İdrâr, iç sürmesi, yel kaçırmak, burun kanaması ve yaradan...

YOLCULUKTA NAMAZ

YOLCULUKTA NAMAZ Hanefî mezhebinde olan bir kimse, onbeş günden az kalmak niyyeti ile yüzdört kilometre ve daha uzak bir yere giderse misafir o...

Terâvih Namazı

Terâvih Namazı Terâvih namazı erkek ve kadınlar için sünnettir. Ramazan-ı şerîfin her gecesinde kılınır. Cemaat ile kılınması sünnet-i kifâyedi...

Cenâze Namazı

Cenâze Namazı Cenâze İçin Namaz Bir mü’minin vefât ettiğini, haber alan erkeklere, erkek yoksa, kadınlara cenâze namazı farz-ı kifâyedir. C...

Ölüme Hazırlık

Ölüme Hazırlık Ölümü hatırlamak, en büyük nasihattır. Her îmân sahibi kimsenin, ölümü çok hatırlaması sünnettir. Ölümü çok hatırlamak, emirlere sarılmaya...

Bayram Namazları

Bayram Namazları Şevval ayının birinci günü fıtır, ya’nî Ramazan bayramının, Zilhiccenin onuncu günü ise, Kurban bayramının birinci günleridir....