OSMANLI HİKAYELERİ arşivleri - kainatingunesi.com

OSMANLI HİKAYELERİ

ahmed vasıf efendi

VASIF EFENDİ İSPANYA’DA

Sultan I. Abdülhamid Han, 1787 senesinde Vasıf Efendi’yi Büyükelçi olarak İspanya’ya gönderdi. Bu hadise, Vasıf Efendi tarafından “Sefaretname-i Vasıf Efendi” a...
İKİNCİ BAYEZİD HÂN’IN TUĞLASI

İKİNCİ BAYEZİD HÂN’IN TUĞLASI

Sultan II. Bayezid Han rahmetullâhi aleyh, her seferden dönüşünde elbisesine bulaşan tozları toplar ve bir kavanozda biriktirirdi. Yine bir harp dönüşüydü. B...
Padişah az vermez

Padişah az vermez

 Sultan II. Mahmud, çocukların Kur‘ân-ı Kerim öğrendikleri mektebi gezerken içlerinden bir küçük dikkatini çeker ve yaklaşarak sorar: — Sen sınıfın kaçıncısı...
sultan ahmet ve aziz mahmud hüdayi

Gördüğüm rüyanın tabiri budur

Birgün Sultan Birinci Ahmed Hân rü'yâsında: "Avusturya Kralı ile güreş tuttuğunu, fakat kendisinin arka üstü yere düştüğünü" görmüştü. Zâhiren bakıldığında r...
HÜKÜMDARLAR VİLÂYET ZABTEDER, BAHŞETMEZ!

HÜKÜMDARLAR VİLÂYET ZABTEDER, BAHŞETMEZ!

Sultan İkinci Bâyezid Hân tâcı ve tahtı Şehzâde Ahmed’e bırakmak istediği zaman, Şehzâde Selim babasına isyân etmiş ve yenilerek Kırım’a ilticaya mecbur kalmışt...
kılıç ali paşa camii

İSKENDER PAŞA

Cihan sultanı Kanuni Süleyman Han, ikinci defa çıktığı İran seferinden de galibiyetle dönüyordu. Fakat savaş meydanlarında Osmanlı askerinin karşısından kaçan İ...
Güzel ahlakla ilgili hadisler

MACAR SUBAYININ KIZI

Sultan II. Murad devri. 1441 senesinde Macaristan üzerine yapılan bir akında, Akıncı birliklerimiz pusuya düşürüldü ve bir çok asker ile birlikte Akıncı kumanda...

MOHAÇ MEYDAN SAVAŞI

1521 yılında Belgrad’ın fethinden sonra Papa, Osmanlı Devleti’ne karşı Avrupa devletlerini kışkırttı. Bunun üzerine, bütün hazırlıklarını yapan Kanunî Sul...

Bayezîd Han ve “Yiğitbaşı”…

Sahte tarîkatler türediğini duyan İkinci Bayezîd Han, bir meclis kurdurdu. Bu mecliste şeyhlerin imtihana tâbi tutulmasını istedi. Kim hak yolda kim batıl yolda...

HERKES YEDİĞİNİ GÖNDERİR

Yavuz Sultan Selim zamanında, İran şahı kıymetli mücevherlerle süslü bir sandık hediye gönderiyor Sultan Selim’e. Sandık açılıyor. İçinden çeşit çeşit değerl...