OSMANLI HİKAYELERİ arşivleri - Sayfa 18 / 18 - kainatingunesi.com

OSMANLI HİKAYELERİ

VARNA MEYDAN SAVAŞI

 Sultan II. Murad, şehzade Alaaddin Çelebi'nin vefat etmesi üzerine son derece üzüldü ve devlet işlerini on iki yaşındaki oğlu Sultan Mehmet'e bırakarak Manisa'...

OSMANLILARDA OKÇULUK

Okçuluk  Osmanlıların ünlü sporlarındandır. Çok eski zamanlardan beri harp sahasında kendileriyle karşılaşanlar, Türklerin ok atmadaki ustalıklarından hayranlık...

TÜRK ADALETİ

 Büyük ve uzun ömürlü devletler üstün adaletle kâimdir. Zulüm üzerine kurulmuş devlet ve imparatorluklarda olmuş ise de ömürleri kısa sürmüştür. Kendisine m...

OSMANLILARDA KILIÇ USTALIĞI

 Türkler, kılıç kullanmakta da ustaydılar. Bu, şimşirbazlık denilen bir sporun, yani bugünkü eskrim sporunun doğmasına sebep olmuştur. Türk kılıçları, başlıca y...

İTALYA’DA BİR YENİÇERİ

Bir Osmanlı Yeniçeri’si 1683’deki Viyana Kuşatması’nın hemen ardından bir yeniçeri İtalya’ya geçip yerleşir. İl Turco olarak çağrılan Yeniçeri’mizin yerleştiği ...

KAMALARI SÖKÜLMEYEN TEK BATARYA

"Türk askeri cenge hazırlanıyordu. Biraz sonra kopacak kıyametin heyecanı ile benim de yüreğim çarparken; gözüm batarya dürbününün adesesinde, düşmanı seyrediyo...

ELÇİYE LÜZUM YOK, MISIR’A BEN GELİYORUM

YAVUZ SULTAN SELİM, 1515 yılında Dulkadiroğlu Alâüddevle’yi mağlup etmişti. Mısır Sultanı, Anadolu’daki bu fethi protesto için Yavuz’a bir elçi gönderdi. Elç...

YAVUZ’UN KUVVETİ

Yavuz Sultan Selim,  Trabzon valiliği döneminde bir gün konağının balkonundan etrafı seyrediyordu. sahilden balıkçıların şen gürültüsü geliyordu. Bu gürültüyü d...

YAVUZ VE ŞAH İSMAİL’İN SATRANÇ OYUNU

Yazar: Vehbi Tülek Yavuz Sultan Selim Han, şehzadeliğinde Trabzon valisiydi. Osmanlı Devletinin komşusu İran’daki Safevi hükümdarı Şah İsmail’in kendileri için...