OSMANLI HİKAYELERİ arşivleri - Sayfa 3 / 18 - kainatingunesi.com

OSMANLI HİKAYELERİ

astaze osmanlı hikayeleri

ASTAZE

Osmanlı ordusu sefer halinde iken, ekili araziye zarar vermemeye azami dikkat gösterir, düşman topraklarında bile buna itina ederdi. Kanuni Sultan Süleyman d...
Sultan 1. Ahmed

SEVDİKLERİNE KAVUŞTU

Sultan 1. Ahmed (1590-1617), kalbi hayatının derinliği olan oldukça müttaki bir Osmanlı Padişahıdır. Bahtî mahlasıyla Peygamber Efendimize "sallallahü aleyhi...
günah işlemekten kurtulmak

Günah işlemekten kurtulmak istiyorum

Aylaklıktan, başıboşluktan usanan, sürekli günah işleyen ve bunun sonunun gelmeyeceğini düşünen mirasyedi bir adam, padişaha çıkıp, doğruluktan ayrılmadan, dürü...

EZAN OKUYAN AĞAÇ

Ezan Okuyan Ağaç Kemal Paşazade Tarihinin 8. cildinde, Sultan II. Bayezid Han zamnında yaşanan şöyle bir hadiseyi nakleder: Draç kalesinin Venedikli muhaf...