OSMANLI SULTANLARI arşivleri - kainatingunesi.com

OSMANLI SULTANLARI

MOHAÇ MEYDAN SAVAŞI

1521 yılında Belgrad’ın fethinden sonra Papa, Osmanlı Devleti’ne karşı Avrupa devletlerini kışkırttı. Bunun üzerine, bütün hazırlıklarını yapan Kanunî Sul...

MEKTEPLER OLMASAYDI…

Mekteplerin bağlı olduğu Maarif Nezâreti 1846 yılında kuruldu. Cumhuriyetten sonra Maarif Vekâleti oldu. Sonra ne akla hizmet bilinmez, 1946 yılında Milli Eğiti...

SULTÂN ÜÇÜNCÜ SELİM HÂN

SULTÂN ÜÇÜNCÜ SELİM HÂN Padişahlık Sırası  28 Saltanatı  18 Yıl İslâm Halifelik Sırası  93 Cülûsu  7 Nisan 1789 Babası ...

SULTÂN ÜÇÜNCÜ MEHMED HÂN

SULTÂN ÜÇÜNCÜ MEHMED HÂN Padişahlık Sırası  36 Saltanatı  4 Yıl İslâm Halifelik Sırası  101 Cülûsu  4 Temmuz 1918 Babas...

SULTÂN MEHMED REŞÂD HÂN

SULTÂN MEHMED REŞÂD Hân Padişahlık Sırası  35 Saltanatı  9 Yıl İslâm Halifelik Sırası  99 Cülûsu  27 Nisan 1909 Babası ...

SULTÂN İKİNCİ ABDULHAMÎD HÂN

SULTÂN İKİNCİ ABDULHAMÎD HÂN Padişahlık Sırası  34 Saltanatı  33 Yıl İslâm Halifelik Sırası  99 Cülûsu  31 Ağustos 1876 ...

SULTÂN BEŞİNCİ MURÂD HÂN

SULTÂN BEŞİNCİ MURÂD HÂN Padişahlık Sırası  33 Saltanatı  93 Gün İslâm Halifelik Sırası  98 Cülûsu  30 Mayıs 1876 Bab...

SULTÂN ABDULAZÎZ HÂN

SULTÂN ABDULAZÎZ Hân Padişahlık Sırası  32 Saltanatı  15 Yıl İslâm Halifelik Sırası  97 Cülûsu  25 Haziran 1861 Babası ...

SULTÂN ABDUL MECÎD HÂN

SULTÂN ABDUL MECÎD Hân Padişahlık Sırası  31 Saltanatı  21 Yıl İslâm Halifelik Sırası  96 Cülûsu  1 Temmuz 1839 Babası ...