OSMANLI TARİHİ ANSİKLOPEDİSİ arşivleri - Sayfa 48 / 48 - kainatingunesi.com

OSMANLI TARİHİ ANSİKLOPEDİSİ

ABAZA HASAN PAŞA

Sultan dördüncü Mehmed Han devrinde, Osmanlı târihinin en büyük celâlî isyanını çıkaran âsi reisi. Silâhdar bölüğüne mensup kapıkulu süvârilerindendir. Ana dolu...