ŞİİRLERLE MENKIBELER arşivleri - kainatingunesi.com

ŞİİRLERLE MENKIBELER

Allah için yaşamak

ÇIKARILAN OK

Namaza durduğunda, Allah arslanı Ali, Hiç haberi olmazdı, kıyâmet kopsa dahî. Ve hattâ bir savaşta, ayağından birine, Karşıdan bir ok...
mohaç meydan muharebesi

ALPARSLAN VE MALAZGİRT

Bir Cuma sabahı gürledi gökler, Ellibin tüğ üzre, ellibin yürek, Kılıçlar sıyrıldı Allah-ü Ekber! Bizans, Türk’e vatan olsun diyerek. ...
Kelâm ilmi hakkında konuşmanın tehlikesi

EBÛ UBEYDE

Sağ iken Cennet ile, müjdelenen sahâbî, “Ümmetimin emini”, lakâbının sahibi. Otuzbir yaşındayken, girdi İslâm dinine, Din için çok uğ...
ölen anne ve baba için ne yapmalı

AKIL NİMETİ

Çok şükür olsun ki, yaratan Hakka, Akıl gibi nimet, ihsan eylemiş. Ne kadar hamdetsek, azdır Hâlıka, Akıl gibi nimet, ihsan eylemiş. Fâni ömrü heder etmem...

BEREKET

Ali ile İbrâhim, adında iki kardeş, Bir köyde bir arada, geçinip giderlermiş. Tarlada ekinleri, biçip harman yapmışlar, Savurup buğdayları ikiye ayırmışlar...

Şiirlerle Menkibeler: Mehir

Resûlullah, kızını, Allahın emre ile, Teklif etti Ali’ye “Dörtyüz akçe” mehr ile. İşitince Fâtıma, bu mehri pederinden. Dedi ki: (Bu mehire, hiç râzı değil...

Peygamberimi çok severim

Cismi lâtif olanı, Canımdan çok severim. Ceddi şerîf olanı, Canımdan çok severim. Cümle halkın şâhını, Cihânın sultânını Canların cânânını, Canımdan ço...

Firavun ve Askeri

Cibril aleyhisselâm, insan şekli almıştı, Gelip bir gün Firavun’un kapısını çalmıştı. Demişti: (Hükümdârım, başımı soktum derde.) Fir’avn dedi: (Meşgûlüm ş...

EN ŞEREFLİ MERTEBE

Abdullah-ı Dehlevî “rahmetullahi aleyh” “Îmân” nîmetinin kıymeti – 2 – EN ŞEREFLİ MERTEBE Bu zât buyuruyor ki: (Hakîkî “Îmân etmek”, Kul için, en şerefl...

YARATILIŞ GÂYEMİZ

Abdullah-ı Dehlevî “rahmetullahi aleyh” “Îmân” nîmetinin kıymeti – 3 – YARATILIŞ GÂYEMİZ Bu zât buyuruyor ki: (Çok iyi bilmeliyiz. Ki, bir gün yanımıza ...