ŞİİRLERLE MENKIBELER arşivleri - Sayfa 2 / 23 - kainatingunesi.com

ŞİİRLERLE MENKIBELER

HAK DİN, İSLÂMİYYETTİR

Abdülvehhab Buhârî “rahmetullahi aleyh” “Îmân” nîmetinin kıymeti – 4 – HAK DİN, İSLÂMİYYETTİR Allah adamlarından olan bu mübârek zât, Bir günkü sohbetin...

EN SEVGİLİ İBÂDET

Abdullah-ı Dehlevî “rahmetullahi aleyh” “Îmân” nîmetinin kıymeti – 1 – EN SEVGİLİ İBÂDET Bu zât, bir sohbetinde şöyle buyurmaktadır: (Şereflerin büyüğü,...

ELVEDÂ

Dert­li­le­re der­man­dır Ce­hen­ne­me kal­kan­dır Bü­yük bir im­ti­hân­dır El­ve­dâ yâ Ra­ma­zan! Ze­kât-Fıt­ra ve­ril­di Fa­kir se­vin­di­ril­di Be­re...

İNDİR ONU AŞAĞI

Dedi ki: (Hükümdârım, bana bırak bu işi. Sihrimin karşısında, tutunamaz o kişi.) Cümle talebesini takarak arkasına, Oturdu kendi dahî, bir “Ceylânın postu”...

İÇERİ GEL

“Hazreti Mu'înüddîn”, bu sesi duyduğunda, Bambaşka bir hallere, giriverdi o anda. Ağlayıp, gözlerinden, gözyaşları dökerek, İlerledi Ravda'ya, salevât geti...

KUSÛRU KENDİNDE GÖR

“Ebû Bekr-i Ebherî”, evliyâ-yı kirâmdan. Şiddetle kaçınırdı, her günâh ve haramdan. Öyle tesirliydi ki, her sözü ve sohbeti, Dinleyen, terk ederdi günâh ve...

Seyyid Alâaddîn – O CEVAP VEREBİLİR

Osmânlı devletinin, kuruluş yıllarında, Bir âlim vardı "Seyyid Alâaddin" adında. Aslen Anadolu'da yaşıyan bu büyük zât, Konya'nın yakınında, bir köyde etti...

Sadreddîn-i Konevî – MÂNEVÎ KUMANDÂN

“Mevlânâ” hazretleri, “Sadreddîn Konevî”den, Önce, göç etmiş idi, bu dünyâ âleminden. Cenâze namâzını, vasiyyet gereğince, Sadreddîn-i Konevî kıldırmak ist...

SİZ EMÎR OLUN

“İbrâhim-i Havvâs” ki, devrinin bir tekiydi. Cüneyd-i Bağdâdî'nin, mümtâz talebesiydi. Sevdiklerinden biri, ondan şöyle nakleder: Hac yoluna çıkmıştık, üst...